Wednesday, 26 November 2008

Emërtimi Drenas dëshirë e vullnet, jo komunikim zyrtarStatuti komunal i miratuar në KK, para më shumë se dy muajsh, emërtimet i ka paraparë sikurse kanë qenë

Bekim Dobra

Koha Ditore Drenas, 14 nentor - Të gjithë qytetarët e Drenasit për 9 vite pas lufte gojarisht prezentohen së janë nga Komuna e Drenasit dhe ndihen krenarë më këtë emërtim të propozuar nga historiani Muhamet Pirraku. Një vullnet i tillë ka ekzistuar edhe në instancat e njëpasnjëshme lokale të Komunës. Dhe kështu në hymje të ndërtesës emërtimi tregon vetëm vullnetin, por jo dhe komunikimin zyrtar. A.K nga fshati Shkabë (ish- Gllanasella) që kishte një çertifikatë të lindjes, i pyetur se nga vinte përgjigjja ishte nga fshati Shkabë, komuna e Drenasit. Por faktikisht deklaratë ishte vetëm dëshirë. Ai në dokument përshkrimin e vendbanimit e kishte Gllanasell dhe Komuna Gllogoc, ndryshimi i vetëm nga Gllogovc siç ka qenë ishte pa shkronjën V në Gllogoc. Zyrtarët komunalë shërbimin që kryejn ndaj qytetarëve më çdo dokument zyrtarë të komunikimit e zbatojnë në bazë të gazetave zyrtare dhe ligjeve të miratuara për vendbanimet në Qeverinë e Kosoves. Statuti komunal i miratuar në KK para më shumë se dy muajsh emërtimet i ka paraparë sikurse kanë qënë më parë dhe në harmoni më ligjet nga Qeveria. Në statut nuk është parapar mundësia e ndryshimit të tyre, zyrtarët komunal kanë thënë se emërtimet janë të mbeshtetura mbi ligjet e pushtetit administrativë të Kosovës dhe një ndryshim i till ata nuk mundë të bëjën. As komuna nuk e do Gllogocin, por punon më Gllogocin. Drenasi është komuna e vetme që numëron në gishta banorët që i përkasin etnive joshqiptare dhe sipas Ligjit mbi emërtimet të vendbanimeve që është votuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës, Komunës duhët t’i kthehet emri më origjinë sllave, më të cilin identifikohëj deri në vitin 1999. Zyrtarët komunal kanë thënë se janë të shtrënguar nga popullata që të mos pranohën emërtimet e vjetra, sidomos ato që janë të ndërtuara mbi bazën e fjales sllave. Kryetari i Drenasit (Gllogocit), Nexhat Demaku, ka thënë se asnjëhër nuk ka vendos KK i Drenasit për ndryshim të emertimeve. Ai thotë se burimi i këtij emri dhe shumë fshatrave tjera ka ardhë nga qytetaret. Ka shpresuar se vullneti dhe dëshira e banorëve për emërtimin e vendbanimeve të hasë në mirëkuptim të autoritetet qendrore, në mënyrë që të legjitimojnë emrin Drenas. Ai pranon se deri tashti anjëherë Komuna nuk ka protokoluar ndonjë kërkesë për t’u emërtuar ky emër. Por ka thënë se një gjë e tillë edhe do të ndodhë. Ish-zedhënesi i KK-së dhe tani, drejtor i Shërbimeve Publike ka thënë se "Ligji nuk na lejon të bëjmë ndryshime emërtimesh, por ne do të bëjmë presion tek autoriteti qendrorë që të bëjë ndryshime emërtimesh", ka thënë Ragip Gjoshi. Ai ka shtuar se këtu ekziston vullneti dhe deshira e të gjithë qytetarëve për të bërë ndryshime rreth emërtimeve. Në qeverinë e përkohshme lokale dhe atë qendrore pas luftës një komision kishtë bërë perpjekjet për çrrënjosjen e emertimeve sllave dhe rikthimin e toponomisë shqipe, që pati zyrtarizuar emërtimin e qytetit dhe të 42 vendbanimeve (fshatrave). Gjoshi tregon se emertimi i qytetit jo vetëm që është pranuar nga qytetarët, por tashmë në këto anë askush nuk e përmend emertimin Gllogoc. Por thotë për ironi të fatit që administrata e UNMIK-ut nuk lejoj përligjen e ketyre emërtimeve. Historiani dhe propozuesi i emrit Drenas, Muhamet Pirraku, ka thënë se Gllogoci është i ndërtuar mbi bazën e fjalës sllave që do të thot "murriz". Ideatori i cili kishte propozuar dhe kishte marrë pjes në komisionin për ndryshimin e emërvendeve në Qeverinë e Përkohshme për emrin Drenas dhe emërvendeve tjera, historiani Pirraku është zhgënjyër më deputetët që kanë miratuar një ligj të tillë. Sipas Pirrakut, emri Gllogoc nuk rrjedh nga ndonjë emër autokton shqiptarë, por është i ndërtuar mbi bazën e fjalës serbe. Pirraku ka shtuar se institucionet qendrore dhe ato lokale e kanë pranuar një ligj të imponuar, që Serbisë ia kthen tapinë administrative të Drenicës (Drenasit), tregon se pushteti aktual qendror e lokal janë instrumente në duar të kalkuluesve politikë evropianë e botërorë. Pirraku ka thënë se asnjë ligj nuk është i përgjithshëm dhe ky ligj i miratuar doemos duhët të rishikohët dhe të përshtatet më të drëjtat natyrore të qytetarëve. "Vetëm një popull i padenjë për jetën kombëtare të dinjitetshme duron tabelat në rrugë, sheshe qytetesh e fshatra me emra të një gjuhe të huaj” ka shtuar Pirraku. Në Qeverinë e Përkohshme emërtimi Drenas, u pranua nga Themeluesi i Komisionit, nga Qeveria e Kosovës, u përvetësua pa asnjë vërejtje, por sot thot Pirraku janë mashturar qytetarët edhe pas 9 viteve lirie. Edhe shoqatat e dala nga lufta janë kundër "kthimit" të emërtimit Gllogoc dhe kundër miratimit të ligjit që ka dal nga Pakoja e Ahtisaarit. Kryetari i OVL-së në Drenas, Enver Hajdari ka thënë se ne si shoqata kemi qenë dhe jemi kundër emertimit të Gllogocit dhe për të gjitha vendbanimeve. Mëgjithatë OVL-ja, SHIL-i dhe SHFD-ja të Drenasit përfaqësuesit e tyre thonë se kanë dhënë kontributin e tyre për këtë emërtim. Enver Hajdrai (OVL), Agim Okrashtica (SHIL) dhe Zeqir Elshani (SHFD) thonë se çdo dokument që leshojnë këto janë më emërtime të reja dhe tregojnë se kanë hasur në mirëkuptim dhe janë pranuar pa ndonjë vështirësi në të gjitha institucionet e Kosovës edhe ato ndërkombëtare. Edhe zyrtarët komunalë kanë thënë se më disa shkresa zyrtare dergojnë dhe marrin mbi emërtimin Drenas, por jo dhe leshim dokumentesh.

No comments: