Sunday, 10 May 2009

Ndotja shkatërron faunën e lumit

Peshkatarët alarmojnë për rrezikun që i kanoset lumit Drenica


Bekim Dobra
Pos ujërave të zeza nga fshatrat, shqetësimi ngrihet edhe nga derdhja e ujit të nxehtë nga “Ferronikeli”, i përbërë nga kripëra të xeherores


Drenas, 8 prill - Fauna e lumit të vetëm në Drenas është duke u shkatërruar nga ujërat e zeza dhe derdhja e ujit të nxehtë të “Ferronikelit” i përberë nga kripëra të xeherores. Shqetësimin më të madh e shprehin anëtarët e Shoqatës së Peshkaarëve Sportivë të Drenasit. Ismet Berisha, kryetarë i kësaj shoqate, thotë se gjendja e lumit ka shkaktuar zhdukje masive të peshkut. Sipas tij, pa asnjë pengesë, të gjitha fshatrat që janë përskaj, i derdhin ujërat e zeza në lum. Dikur lumi Drenica ka pasur shumë lloje peshku, aktualisht nuk ka. Fshatrat që ndotin lumen janë: Tersteniku, Baica, Çikatova e Re, Shtrubullova, disa lagjë të Drenasit, Pakleku i Vjetër, Zabel dhe Korroticë e Poshtme dhe i gjithë fshati Komoran, thotë Berisha. Anëtarët e Shoqatës kërkojnë nga këto fshatra që të kënë kujdes se ku i derdhin ujërat e zeza. “Çdo ngjalles që jëton në këtë ujë të ndotur ka ngordhur”, ka thenë Berisha. Ndër gjallesat që janë zhdukur janë edhe gaforrja, siluri, trofta, ngjala etj. Berisha thotë se ky problem është shtruar për disa vjet në Kuvendin Komunal, por nuk ka pasur ndonjë efekt. Edhe anëtari i Kryesisë së peshkatarëve, Ali Shehu, thotë së dukuri tjetër shqetësuese është edhe hedhja pa kontroll e mbeturinave të shumta. Në vend të vendeve përkatëse ato hidhen në lumë. Ismet Berisha ka akuzuar inspektoret komunalë, duke thënë se ata janë përgjegjës për gjendjen e lumit. “Inspektorët e ambientit duhët t’i ndalojnë qytetarët që të mos hedhin mbeturina në lumë dhe të merren masa përkatëse”,ka thenë Berisha. Për këtë problem drejtori i Urbanizmit…, Liman Krasniqi, ka pranuar se lumi Drenica ndotët nga shumë faktorë. Ai ka thenë se edhe pse ekzistojnë 3 gropa septike në Komunën e Drenasit, në to nuk bëhet pastrami i ujit dhe derdhen në lumë. Ka shumë fshatra, të cilat lumin e shfrytezojnë si të vetmën zgjidhje për derdhjen e ujërave fekale. “Orientimet e KK-së janë për t’u bërë zgjidhja e kanalizimeve. Këtë vitë në listën e prioriteteve janë 9 projekte për rregullimin e kanalizimeve, kryesisht në ato fshatra afër lumit” thotë Krasniqi. Edhe inspektori i ambientit, Ahmet Ahmeti, pranon se lumi është tejet i ndotur, por ai ankohet në munges mjetësh për rregullim të gropave septike.

No comments: