Sunday, 10 May 2009

SHF “Bashkimi” përfiton 15 mijë dollarë për nyje sanitareBekim Dobra

Drenas, 12 prill - Drejtori i Administratës së Drenasit, Xhemë Binaku, ka bërë të ditur të dielen se sipas marrëveshjes së mirëkuptimit me USAID-in amerikan dhe me CIMIC është marrë vendim t’i jepen 15 mijë dollarë Drenasit për rregullimin e nyjave sanitare në SHF “Bashkimi”. “Ne shpalljen solemne të shpërblimit për komunat efektive dhe zbatim të ligjit nga USAID-i e kemi fituar një projekt nga i cili është nga programi i kësaj organizate i ashtuquajturi “Komunat Efektive” , në të cilën na është ndarë shpërblimi për meremetimin e nyejve sanitare të SHF “Bashkimi” në Drenas”, ka treguar drejtori Binaku. Shpërblimi prej 15 mijë dollarësh e kemi fituar ndër komunat që janë më efikasitet dhe zbatim të mirë te ligjit, ka shtuar Binaku. Me organizatën ushtarako civile të KFOR-it, Drenasi është përfituese edhe e rregullimit të kanalizimit të lagjes Karaçica të Llapushnikut.

No comments: