Sunday, 10 May 2009

S’ka transmetim live të seancave

Kërkesa e opozitës refuzohet nga Kuvendi Komunal i Drenasit

Kryeopozitari Izet Abdyli (LDK) ka kërkuar që seancat e KK-së të transmetohën live, por kunvendarër e opozitës kanë refuzuar me arsyetimin se nuk ka buxhet

Bekim Dobra

Drenas, 8 prill - Në kuadër të rregullorës mbi transparencën, kërkesa e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Dega në Drenas, që seancat e Kuvendit Komunal të transmetohën live në njëren nga radiot lokale nuk i ipet drit a jeshile nga këshilltaret e KK-së. Izet Abdyli, deputet në Asamblen Komunale nga radhet e opozitës (LDK), ka kërkuar ditë më parë nga deputetet e asambles që së paku 6 seanca gjatë vitit të transmetohen drejpërdrejt në njerën nga radiot lokale të Drenasit. Kjo kërkesë e tij ka ardhur pikërisht kur Asambleja Komunale e Drenasit ka votuar rregullorën e re mbi transparencën. Kërkesa e Abdylit nuk ka marrë më shumë se 6 vota pro. Zyrtarët komunalë, mosrealizimin e kësaj kërkese e kanë arsyetuar në munges të buxhetit komunal. Propozuesi i kësaj ideje, Izet Abdyli, mosmiratimin e saj e cilëson papërgjegjesi të vetë këshilltareve të Kuvendit Komunal të Drenasit. “Të gjithë ne jemi të ardhur në asamble nga votat e popullit, andaj ata duhet të degjojn zërin e arsyes për çfarë jemi të thirrur t’i mbrojm interesat e tyre”, ka thënë Abdyli. Rregullorja e re mbi transparencën thot se “qëllimi e kësaj rregullore është forcimi i transparencës se organeve të administratës komunale, rritjen e pjesmarrjes së publikut në vendimmarrje ne nivel lokal”. Madje në nenin 4 pika 2 thuhet se Kuvendi Komunal sipas mundësive buxhetore mund të bëjë transmetim të mbledhjeve të Kuvendit të Komunës. Naim Krasniqi, kryeredaktor në radio Dodonë, thotë se mediumi i tij është i gatshëm të bëjë transmetimin e e seancave të KK-së. “Kjo do të ishte e mirë për të gjithë qytetarët që me votën e tyre zgjodhën këta delegatë për t’i përfaqësuar interesat e qytetarëve të kësaj ane, përmes transmetimit do të mësohet se cili është aktiv dhe joaktiv e që nuk i dëgjohet zëri”, ka thënë ai. Krasnqi tregon se medimunim e tij ka pasur kërkesa të shumta nga qytetarët që transmetimet e seancave të jenë live. Nga ana tjetër qytetarët vlerësojnë se një transmetim live do të ishte në dobi të tyre. Arbenita Rubovci, refuzimin e KK-së për t’i transmetuar publikisht seancat e KK-ja e ka cilësuar “jotransparencë dhe korrupsion”. “Më këtë gjest, deputetët japin mesazh të qartë se kanë hyrë në asamble për t’i përfaqësuar interesat e tyre përsonale dhe jo për t’i mbrojtur të drejtat e qytetarëve”, ka thënë Rubovci. Edhe Naser Gashi është i mendimit se seanca e KK-së duhet të transmetohen në mënyrë që qytetarët të kuptojnë nga dora e parë se çfarë bëjnë të përzgjedhurit e tyre.

No comments: