Thursday, 18 September 2008

DKA-ja kërkon që kjo qendër të menagjohët nga ky department, OJQ-të pakënaqësit i shprehin të i pari i komunës, Nexhat Demaku

Bekim Dobra

"Koha Ditore" , Drenas, 9 gusht - Më një njoftim dhe urdhdër nga Departamenti i Arsimit, Kulturës Rinis dhe Sporteve në Drenas ka obliguar të gjitha OJQ-të që veprojnë në Qendrën e Rinisë të cilave ju ka përfunduar kontrata zyrtare me komunën që nga janari i këtij vit, të nderprejn të gjitha aktivitetet e tyre deri në një zgjidhje. Përmes këtij njoftimi DKA-ja ka obliguar OJQ-të që t’i dorëzojn qelesat dhe inventarin menjeher der në një ofert të re për Qendren e Rinisë. “Të gjitha obligimet që keni ndaj komunës sipas kontratës dhe obligimet për shërbime publike ju inkurajojmë që t’i kryeni më së largu deri më 08.08.2008, në të kundërtën lendët do të dërgohën në gjykatë” thuhët në këtë njoftim të leshuar nga DKA-ja dhe vazhdohët se pas raportit të komisionit dhe vleresimit të gjendjes, DKA-ja do të del më një qendrim të qartë publik për ofertat e reja në këtë qendër. Drejtori i DKA-së Arsim Mehmeti ka deklaruar për KD-në se kjo Qendër duhët të menagjohët nga departamenti për arsim, kultur, rini dhe sporte. Në kuadër të kësaj Mehmeti thot se DKA-ja ka marrë masa për largimin e mënjëhershëm për të gjitha OJQ-të qe veprojnë në këtë qendër dhe është kërkuar nga to të lirojnë objektin e qendrës. Ato (OJQ-të) thot Mehmeti nuk kanë kontrat legjitime më DKA-në që në fakt kontrata e tyre ka skaduar më 31 dhejtor të vitit të kaluar dhe që nga ajo kohë për plotë shtatë muaj kanë shfrytëzuar objektin ilegalisht. “Aty do të qeverisum dhe menagjojmë tash ne dhe nuk lejohën më parregullsi” ka spikatur drejori Mehmeti dhe ka shtuar se qendra parashihët të i ipet në shfrytësim në mënyrë të rregullt ligjore OJQ-ve dhe një pjesë Caritas-it zviceran dhe atij të Luksemburgut ku do të shfrytëzojn për trajnimin e edukatoreve dhe si qerdhe për fëmijë. Vlen të përmendet fakti se kjo qendër është e demoluar teresisht dhe për një kohë të gjatë ka mbetur nën mëshirë të menagjimit. Aty janë demtuar muret, infrastruktura e brendshme, rrethojat o oborrit, dyert dhe shumë pjes tjera. Ky fakt e ka shqetësuar edhe të parin e DKA-së Mehmetin, ky i fundit ka pranuar se qendra është demoluar terësisht dhe thotë se gjendja e krijuar është tejet shqetesuese andaj është marr hapi që të këtë një mbikqyrje nga departamenti që ai drejton. Mehmeti ka fajesuar për gjendjen e krijuar OJQ-të, ka thenë se ato kanë shfrytëzuar objektin ndërsa nuk janë kujdesur për të, por vetëm kanë shikuar interesin e përfitimit. “Prej që kamë marrë detyrën si drejtor, qendra nuk ka qenë nen menagjimin timin, dhe kamë marr hapin që kjo qendër të këtë një mbikqyrje nga departamenti im” ka thenë Mehmeti. Ai ka drejtuar një kritik edhe të ish-kryeshefi i mëhershëm i ekzekutivit, thot se ai ka lidh një kontrat pa e ditur se nen menagjim te kujt poi jepet.

OJQ-të ankohën të kryetari

Pas largimit të gjitha OJQ-ve nga Qenra e Rinis, këto të fundit kanë kërkuar një takim më të parin e KK-së Nexhat Demaku. Demaku ka mirëprit vendimin e DKA-së për të qenë mbikqyrese, por është ankuar se aty duhët veprojn OJQ-të dhe të mos ju ndërprehet aktiviteti. Për mos kryerjes së obligimeve ndaj KK-së, organizatat, Demaku ka thenë se atyre do të ju ofrohët një marrveshje e re, ndërsa për borgjin që kanë për tetë muaj do të shqyrtohët në mbledhjen e radhës në KK për t’i shlyer të gjitha obligimet që kanë deri më tani, por prej muajit të nentë të këtij viti, të hyp në fuqi një vendim të një marrveshje të re, ka sqaruar Demaku. Aktivitetet e rinis së Drenasit janë tejet pasive, për mos të thuhët se asnjë projekt realizues që nga formimi i qeverisjes së re lokale. Një e re nga kjo komunë Fitore Rubovci e entuziasmuar për të ditur planet e sektorit për rini në KK, thot se nuk ka gjetur as edhe zyren e këtij të fundit e aq më keq thot se as që e njoh se kush e drejton këtë sektor. Ajo ka shpreh një mllef ndaj zyrtareve komunal duke thenë se komuna e Drenasit është e përbërë prej më shumë se 50 për qind e popullatës më rini, ndërsa aktivitetet janë tejet të mangeta. ."Unë ja di vetëm emrin zyrtarit për rini, fizikisht nuk e njoh, ndërsa për aktivitetet e tij për rini as që kam degjuar realizimin e ndonjë projekti" ka thenë Fitorja dhe ka shpreh një interesim për t'u kyqur në projektet e rinis në këtë komune. Për këtë sektor edhe drejtori i DKA-së Mehmeti në dy raportet e tre mujorshit të parë dhe të dytë sektorin e rinis e ka paraqit “pasiv”. Këtë fakt e ka pohuar Mehmeti edhe zyrtarisht.

2 comments:

Anonymous said...

Valla e paske kall aa ..... bravo te qof kesi gazetaresh i vyn ketij shteti... hehehehe

Info Drenasi said...

Faliminderit Universale.... qe keni gjet kohë për të më postuar koment..
Sinqerisht
Bekim Dobra