Thursday, 18 September 2008

Vjedhja e kapakëve të pusetave, dukuri tejet shqetesuese

Bekim Dobra

Drenas, 18 shtator – Dukuri tejet shqetësuese këto vitet e fundit në komunen e Drenasit është bërë vjedhja e kapakëve të pusetave nga dora e pandergjegjshme e qytetarëve që i marrin për perfitime materiale. Kjo gjë ka shqetesuar zyrtarët komunal, përfaqësuesit e ndërmarrjes "Pastrimi", stacionin policorë të Drenasit dhe qytetarë të shumtë të kësaj ane. Besnik Hoxha një banorë i Drenasit tha se vjedhja e këtyre kapakëve është dukuri shumë shqetesuese për shumë vitë më radhë, “kapaket e çelikt vjedhen pa kurfarë droje dhe shitën në deponit e hekurishtave, ndersa për gropat e hapura pastaj nuk kujdeset askush, ato të gjitha mbushën më mbeturina dhe më vitë të tera mbesin te rrezikshme” ka thenë ky banorë dhe ka shtuar se pos që janë mbushur më mbeturina dhe të rrezikshme ato paraqesin edhe mundesin e hapjes së mdojë epidemie për banorë të kësaj ane. Drejtori i Shërbimeve Publike Ragip Gjoshi ka shpreh shqetesimin e tij rreth kësaj dukurie të shemtuar. “Vjedhja e kapakëve të pusetave në qytet të cilat po përdorën për përfitim material të keqëbëresve dhe gropat pastaj po shëndrrohën në deponi të egra të mbeturinave është tejet shqetesuese” ka thenë drejtori Gjoshi. Gjoshi ka shtuar se janë duke shikuar mundesit për përmiresimin e këtyre gropave të cilat pos që kanë krijuar një imazh të keq, ato janë bërë madje edhe të rrezikshme për qytetarët, mirëpo është ankuar në munges të mjeteve. Edhe menagjeri i ndërmarrjes Regjionale “Pastrimi” njesia punuese në Drenas, Muhamer Qela ka shpreh të njejtin shqetesim të kësaj dukurie. "Shumë gropa në qytet pasi që i janë vjedhur kapaket për përfitime në shitje të mëtalit, ato janë shenderruar në deponi të egra mbeturinash" ka thenë menagjeri Qela. Qela ka thenë se më të gjitha kapacitetet që posedon ndërmarrja që ai menagjon janë duke u munduar që të mbajn një pasterti të qytetit, por shton se vetedijesimi i qytetareve mungon. “Qytetaret dhe pronaret e lokaleve duhët të jenë vet ata që të kujdesen se ku i hudhin mbeturinat, në të gjitha vendet janë të vendosur kontinjeret, ndërsa vjedhja e kapakëve dhe rrezikon qytetarë, ku hapja e një pusete po ja humb destinacionin, ajo po shëndrrohët në një deponi të egër të mbeturinave” ka thenë Qela. Gropa të tilla fatkeqesisht që i janë vjedhur kapakët janë të shumta në qytet, madje edhe në "Sheshin Skenderbe" që vetëm para disa muajsh është kryer faza e pare aty është krijuar një vend grumbullimi i mbeturinave pasi që janë vjedhur kapakët dhe gropat janë stermbushur më mbeturina. Edhe togeri Fehmi Hoti ka thenë se dukuri e shpesht e paraqitur në stacionin policorë të Drenasit është vjedhja e kapakëve të pusetave. Hoti thot se kjo gjë ndodhë ne pjeset që llogaritën të jenë pronë komunale dhe kur hapen raste të tilla, policia marrin masa. “Kemi pas raste të shumta kur edhe kemi marrë masa denimi me burg për disa pronarë të doponive të hekurishtave që kanë pranuar materiale të kundërligjshme” ka thenë togeri Hoti. Ai thot se gjë e shemtuar është edhe vjedhja e bulonave dhe pjeseve tjera në hekurudhë që shkaktojn edhe rrezik dhe demolim të binareve. Hoti ka thenë se këto raste përpos që konsiderohën më ligj si vepër penale ato paraqesin edhe rreziqe të mëdha për qytetarë. Hoti ju ka bërë apel të gjithë pronareve të deponive të hekurishtave që mos të blejn pjes të cilat vidhen dhe përdorën për përfitime materiale, të kundërten thot se nese gjinden në deponi pjes të tilla do të merren masa, gjithashtu Hoti i ka terhequr vemendjen edhe qytetareve që mos të kryejn vepra të tilla, sepse nese kapën do të konsiderohën se kanë bërë vepër penale. Menagjeri i ndërmarrjes “Pastimi” Muhamer Qela ka ngrit shqetësimin tjetër, ai ka then se ka raste të shpeshta kur qytetarët e pandërgjegjshëm demtojn edhe kontinjeret dhe marrin pjes për t’i shitur. Qela ka shtuar se edhe të disa pronarë lokalesh afariste nuk respektojn vendosjen e kontinjereve. “Shumë pronarë dyqanesh nuk respektojn kontinjeret ku i kemi vendosur, ata (pronar dyqanesh) për t’i ikur pageses simbolike, krijojnë deponi të egra të mbeturinave” ka thenë Qela dhe ka shtuar se shumë më të kujdesshëm tregohën shërbimi i amviseris dhe ekonomive familjare dhe thot se janë edhe në pages më të rregullt, sesa bizneset dhe industritë komerciale.

No comments: