Thursday, 18 September 2008

Shtëpisë se Mallrave i leshohët leja e rrënimit, prishet më teme

Bekim Dobra

Drernas, 2 shtator - Pronari i Shytëpisë së Mallrave në Drenas ka vazhduar rrënimin e objektit pas më shumë se dy muajsh, vetëm atëher kur i ka plotësuar të gjitha kushtet e parapara nga drejtoria e urbanizmit pasi që kjo e fundit i kishte ndaluar rrënimin atëkohë më arsyen se për rrënim duhet leja sepse është zonë urbanistike. Drejtori i Urbanizmit Liman Krasniqi ka thenë se ne si drejtori i kemi leshuar lejenë e rrënimit pasi që pronari i këtij objekti të blerë nga AKM-ja ka plotësuar të gjitha kushtet e parapara nga drejtoria. “Pronari ka plotësuar të gjitha kushtet e ndertimit në përgjithësi, ka paraqit edhe dokumentin që objekti është liruar nga hipoteka bankare” ka thenë drejtori Krasniqi dhe ka shtuar se kusht tjetër të rrënimit ka plotësuar edhe hudhjen e mbeturinave në deponin legale si dhe ka larguar rrethojat nga trotuari që i kishte vendosur. Krasniqi thot se pronari është vonuar më plotësimin e të gjitha dokumentet e nevojshme për rrënim, mirëpon ka thenë se është hap i mirë pasi një kërkes të tillë e ka paraqitur më shumë se dy muaj dhe tani është kompletuar. Kransiqi ka përkujtuar se pronari nuk ka të drejt të bejë ndërrim të destinacionit të caktuar të atij vendi, pasi që ai lokacion është i destinuar për objekte afariste. Mirëpo këtë pohim të Krasniqit nuk e kishte thenë edhe pronari i kësaj shtëpie, Bajram Gashani, pasi që kishte deklaruar se prona është e tij dhe mund të ndërron qëllimin e objektit. “Une e kam bler pronën nga AKM-ja tani më unë menagjoj më atë pronë dhe jo komuna” kishte thenë Gashani. Krejt kjo mosmarrveshje kishte ardhur kur pronari i ish-Shtëpisë së Mallrave kishte bler më shumë se tri vite këtë objekt nga AKM-ja dhe kishte hasur në mosmarrveshje më ish-pronarët e kësaj toke pasi që prona ku ishte e ndertuar Shtëpia e Mallrave kishte qenë pronë kontestuese në gjykata më ish- pronarët që toka e marrë nuk i ishte kompenzuar, dhe bleresi, firma Al-Trade nga Drenasi në krye me Bajram Gashanin nuk ka qenë në dijeni më problemin në mes të pronareve dhe komunës. Ai, Bajram Gashani para dy muajsh kur kishte filluar të rrenonte objektin ishte marr vesh më ish-pronarët e kësaj toke që të rrënohet objekti dhe kishte thenë se kjo është një fillim i zgjedhjes së atij problemi më ish pronaret. Gashani kishte akuzuar Komunën e Drenasit dhe AKM-në që kishin menagjuar më një pronë kontestuese në gjykata dhe kishte thenë se gjatë procedurës së shitjes nuk i kishin definuar qeshtjen e pronësisë më ish- pronaret që gjatë viteve të 70-ta kur ishte ndertuar ky objekt i ishin marrur tokat dhe nuk i janë kompenzuar sot e asaj dite. Pronari në qershor të këtij viti kishte filluar të rrënonte objektin pa kërkuar leje urbanistike nga komuna, dhe kishte hasur në veshtirësi nga inspektorët dhe policia ku kishin kërkuar nga pronari që të kërkon leje për rrënim, pasi që prona është zonë urbanistike dhe ligji thot se edhe për rrënim duhet pasur leje. Pas hulumtimit të zyrtarëve komunal kishin vertetuar se pronari objektin e kishte pasur hipokek në Raffaissen Bank dhe i kishin kërkuar pronarit lirim nga hipoteka dhe plotësim të gjitha dokumentacioneve të nevojshme për rrënim. Pronari pas dy muajsh ka vertetuar dokumentin nga banka se prona është liruar nga hipoteka dhe kishte plotësuar të gjitha kërkesat e parapara nga drejtoria e Urbanizmit. Drejtori i Urbanizmit Liman Krasniqi ka thenë se pronari ka paraqit planë të sigurisë për rrënim të atij objekti për të mos rrezikuar banorët dhe është duke vazhduar rrënimin sipas kushteve që i janë caktuar nga leja për rrënim, punëkryresi është zotuar se në afatin optimal do të bejë pastrimin e terenit ka thenë Krasniqi.

No comments: