Thursday, 18 September 2008

Shumë fshatra të Drenasit, ndonëse më rrjet ujësjellësi nuk kanë ujë të pijshëm, banorët thonë se ka ujë, por mungon menagjimi

Bekim Dobra

"Koha Ditore" , Drenas, 13 gusht - Nezir Krasniqi nga fshati Gllobar i Drenasit, rutin ditore pa dashje ka bërë që për qdo ditë të shkon nga fshati i tij para Bashkësisë Islame për të marrë ujë më shishe të plastikës në qeshmën publike që furnizohën shumë njerez dhe presin në rend. Neziri thot se lagja e tij që ka më shumë se 40 shtëpi që për ujë të pijshëm nvarën vetëm nga ujësjellesi regjional “Prishtina” njesia punuese në Drenas që furnizohën nga rezervaret e Ferronikelit, pasi që puset nuk e kanë ujin e pijshëm. Sipas Krasniqit i cili është edhe përgjegjes për këtë lagjë ankohët në ujësjelles që thot se ndonese fshati më rrjet të ujësjellesit ujë nuk ka. “Ka më shumë se dy muaj që nuk kemi ujë, edhe kur kemi ndonjë orë ndalet rryma, fajin e madhë e kanë zyrtaret e ujësjellesit, por edhe komuna, përkatësisht vetë kryetari dhe shefi i administratës që janë të njoftuar me rastin, dhe nuk kanë ndërmarrë asgjë” ka thenë ky hallegji deri sa mbushte enet më ujë. Ai ka shtua se fshati Gllogar është fshati i vetëm që e ka ujin e papijshëm, pasi qe uji i cili gjindet nepër puse sipas Nezirit është me thengjill. “ Janë bërë analizat që uji që është në këtë lagje ndalohët të ujitën edhe kafshët dhe për larjën e rrobave, ndërsa për njerezit ndalohët rreptësisht” ka thenë ai. Neziri është ankuar edhe në kanalizimin e ujitjës së “Ibër Lepencit” që kalon nepër këtë fshatë pasi që thot se pluhuri i ndërmarrjes së Ferronikelit ka bërë që ky ujë të shënërrohët dhe të merr formën sikur një vaj motorik. Ai ka thenë se nuk është mbetur më të jetohët në këtë lagje, jan hap thot të gjitha mundesit e hapjes së ndonjë epidemie sidomos të fëmijet të cilët e përdorin qumshtin, pasi që kafshët kur të lëshohën ujitën në këtë kanalizim. Të njejtën breng e ka shfaqur edhe Bekim Morina. Ai ka thenë se në fshat është vendosur menjëher pas lufte sistemi i ujësjellesit nga fondacioni “Soros”, por kurrnjë nuk janë bërë rehat më ujë. “Zyrtarët e ujësjellesit ankohën se nuk ka shtypje të mjaftueshme për pompat që të përcjellin ujin në këtë lagje që nuk qendron fakti ashtu aspak sepse ujë ka por mungon menagjimi” ka thenë Morina. Nuk përfundojnë hallet për ujë të pijshëm vetëm më fshatin Gllobar, të njejtën gjendje e ka edhe fshati Verbovc dhe Tërsteniku I, ku edhe këto dy fshatra ndonese kanë ujësjelles ujë nuk kanë. Zevendeskryesuesi i fshatit Verbovc, Rrahman Gashi tregon gjendjen faktike të këtij fshati, thot se kurrnjë nuk kanë ujë. Ky fshat ka ujësjelles por menagjimi kryhët nga pronari i tokës së leshuar për ujë, i cili kryen një menagjim të lojes, ku fshati kurrnjë nuk ka ujë. Gashi thot se janë bërë disa here kërkesa që ujësjellesi të kalon nen sistemin e menagjimit të Ujësjellesit Regjional Prishtina, por ende nuk ka asgjë konkrete dhe rreth 220 shtëpi të fshatit vazhdojn të mbesin edhe kësaj vere pa ujë të pijshëm. Edhe kryetari i fshatit Tërstenik I, Rifat Gashani ka thenë se fshati i tij që e ka të shtrirë sistemin e gypave të ujësjellesit, ujë nuk ka, kjo thot se vie si pasojë e keqmenagjimit të ujësjellesit nga Drenasi.

Zyrtarët e ujësjellesit, fajësojnë keqpërdoruesit

Shumë fshatra të Komunës së Drenasit po përballen më problemin e ujit të pijshëm që nga muaji qershorë i këtij viti, ku rritja e temperaturave ka shkaktuar rënje të nivelit të ujit. Menagjeri i Ujësjellesit Regjional Prishtina njësia në Drenas, Ismet Baliu ka thenë së që nga fillimi i muajit qershor kanë filluar zbatimin e reduktimeve ku si arsye ka cekur problemin e furnizimit më ujë dhe mungesën e mjaftueshme të ujti, sidomos për ata konsumatorë në disa lagje dhe vendbanime ku pika është nivel i lartë si fshati Gllobar Tërseniku I dhe disa fshatra tjera. Baliu ka thenë se ka keqëperdorime të ujti nga konsumatoret, por ka spikatur edhe problem tjetër të theksuar nderpremjet e shumta të energjsë eketrike që në pompën në Bivalak vështireson furnizimin më ujë. “Arsyeja e zbatimit për planit e orarit të reduktimeve është se gjatë sezonit verorë po krijohën shpenzime të mëdha dhe keqperdorime të ujit të pijshëm, ku si rezultat i këtyre po zvogëlohët shtypja në rrjet dhe nuk po mundë të arrihet uji sidomos në pikat më të larta” ka thenë Baliu dhe ka shtuar se për këtë problem për ndërmarrjen e masave parandaluese për keqperdoruesit e ujit të pijes kanë njoftuar Kuvendin Komunal gjegjesisht departamentin e inspeksionit dhe SHPK-në në Drenas dhe presin një bashkëpunim që këtë sezon vere të ndihmojnë në teren për ata konsumatorë të cilët e keqpërdorin ujin e pijshëm, ndonese pranon se ende nuk kanë një përgjigjje nga asnjëra palë. Baliu thotë së në këtë sistem të ujësjellesit komuna e Drenasit është e përfshirë rreth 30 për qind të qytetareve dhe ka kërkesa të shumta që të kyçen në këtë sistem të ujit të pijshëm edhe shumë fshatra tjera, mirëpo tregon Baliu se kjo mundë të bëhët vetëm në saj të rritjes së kapaciteteve prodhuese të ujit. Disa fshatra thot Baliu si, Abria, Llapushniku, Polluzha, Shtutica, Tërdevci, Gllobari dhe shumë fshatra tjera kanë bërë kërkes për planin urgjent të përfshirjes se ujit të pijshëm më autocisterna gjatë sezonit veror, dhe jemi duke i dalur më mundesit që kemi në ndihmë, mirëpo është ankuar se mekanizmi në dispozicion nuk mjafton për plotësimin e të gjitha kërkesave. Baliu ju ka bërë apel të gjithë konsumatoreve që gjatë këtij sezoni të krizes ta kursejnë sasin e ujit të pijshëm, dhe mos ta përdorin për qellime tjera të jashtëligjshme, të kunderten mund të pësojn gjoba dhe rrezikojn të mbesin pa ujë të pijes.

No comments: