Friday, 19 September 2008

Në fshatin Shtuticë të Drenasit banorët e hidheruar me punëkryerësin e asfaltit, kërkojnë cilësi pune ose largim të tij

Bekim Dobra

"Koha Ditore" , Drenas, 17 shtator - Asfaltimi i rrugës së fshatit Shtuticë, që sipas banorëve aty po bëhët cilësi e dobët e punimeve nga kompania “Graniti Com” ka bërë që këta të fundit t’ia përcjellin një shkresë të parit të komunës, Nexhat Demakut dhe këshilltareve të KK-së, nëpërmjet Keshillit të fshatiti. Ata kanë thenë se punëkryerësi është duke vazhduar punimet më një intenzitet tejet të dobët, duke mos respektuar projektin e paraparë. Cilesia e dobët e punimeve mos respektimi i projektit nga ana e ndërmarrjes punuese, ngushtimi i rrugës dhe shumë arsye tjera janë paraqit përmes kësaj shkrese. “Një ditë punon, një javë nuk doket fare në fshat” ka thenë banori i këtij fshati Rifat Bilalli. Ai ka shtuar së Këshilli i fshatit ka marrë vendim që nese nuk përmirëson kushtet e parapara nga komisioni, punëkryerësit do t’i ndërpriten punimet brenda tri ditësh. “Punimet është duke i kryer shkel e shko, nuk ka hek lisat nga rruga, nuk respekton projektin e paraparë, është duke ngushtuar rrugën, punon më një cilesi tejet të dobët” ka vleresuar disa nga cilesit e punimeve Bilalli, madje ka shtuar se punëkreyrësi trasimin e bazës me material, ka zevendesuar më baltë. Sipas Bilallit punëkryerësi nuk është duke respektuar trashësinë e zhavorit sipas projektit 20cm+10cm, që ngjeshja më cilindër vibratues nuk është duke u bërë fare. Po të njejten brengë kan shpreh edhe banorët tjetër të këtij fshati Hajdin Hajdari dhe Ruzhdi Berisha. Hajdini që është rreth viteve të 70-ta ka thenë se “kur këmi marrë vesh se po shtrohët rruga e kemi pritur më një gëzim shumë të madhë, pa ditur që do të shfaqën probleme të kësaj natyre” ka thenë Hajdari. Ai ka rikujtuar se fshati Shtuticë, luftës së fundit ja ka dhënë 72 viktima ndër ta 10 deshmorë, ndërsa sot ka 15 invalid, 92 fëmijë jetim dhe më së 25 gra kryefamiljare.

Fshatarët, të vendosur

Ndërtimi i kësaj rruge, sipas Hajdarit, është projekti i parë në këtë fshat që nga pas lufta. Ky ka shtuar se “ne si fshat nuk do të lejojmë që të vazhdohën punimët në këtë mënyrë”. “Si fshat kemi vendosur se nëse kompania nuk i përmirëson kriterët e punimve , do të detyrohemi t’ia ndërpresim punimet” ka rikujtuar Hajdari. Kryetari i fshatit, Fadil Hajdari, i revoltuar, ka thënë se “asgjë që të kënaq syrin nuk është duke u kryer”. “Më shumë ka bërë dëme në rrugën ekzistuese se që ka rregulluar”, ka thenë ai. Punimet për asfaltimin e kësaj rruge kishin nisur më 17 qershorë të këtij viti, kurse afati i fundit për mbarimin e punëve, sipas kontratës ishte 12 ditë. Për shtrimin e kësaj rruge MTPT-ja ka dhënë 300 mijë euro, KK-ja 100 mijë euro, ndërsa komuniteti ka participuar vetëmnë projektin në letër, më 5 mijë euro. Për asfaltimin e rrugës katër kilometershe, zotimin e punimeve e kishte marrë firma nga Skenderai GrantitiCom, ndërsa po të njejtën ditë solemnisht kishin filluar asfaltimi edhe i tri rrugëve tjera, në Abri, Gradicë dhe Sankovc që ato sot janë të përfunduara, kurse rruga në fjalë sipas gjendjes në teren dhe vazhdën e punimeve të jep pak shpresa që ajo do të përfundon këtë vit.

Zyrtarët komunal pranojnë shkeljet

Kryetari i komunës, Nexhat Demaku, ka pranuar se punimet janë të një cilësie të dobët. Ai ka thënë komisioni mbikëqyrës i punimeve duhët të marrë masa për përmiresim të punimeve “që në asnjë mënyrë të mos lejohen ato cilësit që janë duke u kryer”. Përgjegjësi i mbikëqyrjes së këtyre punimeve në urbanizëm, Shaban Dobra, e ka thenë të njejtën gjë. Ai ka treguar se dy herë i janë ndërprerë punimet kësaj kompanie vetëm për shkak të pengesave që i janë shkaktuar nga mosmarrëveshjet më pronarët e tokave. Florim Ymeri, përfaqësues i kompanisë “Graniti Com” , ka thënë se afati kohorë i përfundimit të punëve nuk ka kaluar. Ky ka theksuar se kanë pasur disa pengesa pronësore dhe këto pengesa kanë vonuar punimet afërsisht për tri javë. Pengesë tjetër, sipas Ymerit, është se janë disa shtylla elektrike në rrugë, të cilat natyrisht vonojnë ecurinë e punimeve. “Kën mbetur edhe 7 ditë pune për të përfunduar projektin, nese lejon moti, punimet do të përfundojnë brenda afatit që shkruan në kontratë” ka thënë ai dhe është zotuar se punën në cilësi do të përfundojnë në bazë të kontratës, kjo mbetet të shihet nese premtimet e komisionit dhe të firmës do t’i përmbahën banorët e revoltuar të fshatit Shtuticë.

No comments: