Thursday, 18 September 2008

Të gjitha fshatrat përskaj tij, shfrytezojnë lumin si rrjet kanalizimi dhe deponi mbeturinash

Bekim Dobra

“Koha Ditore” Drenas, 18 shtator - Pamja e ujit të zi në lumin e vetëm të Drenasit ka shqetesuar shumë qytetarë të kësaj ane. Më se tepermi që ndjejn habi dhe shqetësim janë anëtaret e shumtë të Shoqatës së Peshkatareve Sportivë të Drenasit, të cilët thojnë se gjendja e lumit ka shkaktuar me zhdukje masive të llojeve të peshqeve. Ismet Berisha, kryetarë i kësaj shoqate ka numëruar fshatrat të cilat tregojnë një pakujdesi ndaj lumit Drenica. Berisha ka thenë se në të gjitha ato fshatra që kalon lumi, derdhen ujërat e zeza pa gropa septike dhe hudhen mbeturina pa kontroll. Fshatrat të cilat më se tepermi e ndotin këtë lumë janë, Tersteniku, Baica, Çikatova e Re, Shtrubullova, disa lagjë të shumta të qytetit të Drenasit, Pakleku i Vjetër, Zabel dhe Korroticë e Poshtme dhe i gjithë fshati Komoran. Anëtarët e shoqatës kërkojn nga këto fshatra që të kënë kujdes se ku i derdhin ujërat e zeza. “Çdo ngjalles që jëton në këtë ujë të ndotur ku derdhën ujërat e zeza ato nuk mundë t’i përballojn dhe ngordhin” ka thenë Berisha. Ai ka përmendur zhdukjen e gaforrës, silurit, troftës, ngjalës dhe shumë llojeve të tjera të ngjallesave të ujit, përkundër asaj që thot se kemi marrë aksion për pasurimin e llojeve të peshqeve, mundimi i ka shkuar huq, sepse më të arritur në lumë kanë ngordhur. Berisha thotë se të njejtin problem kanë shtruar për disa vite në Kuvendin Komunal, përkatësisht të inspektori për ambient dhe të zyrtari për mjedisë ne drejtorinë e urbanizmit, por akuzon se nuk kanë ndërmarrë asgjë deri më tani dhe kyqja ilegale nga fshatarët në lumë rritet çdo ditë. “Këto ditë të nxehta ka renë niveli i ujit dhe është rritur niveli i derdhjeve të ujërave të zeza, më shumë dominojnë ujërat e zeza” tregon shqetësimin Berisha që këtij mendimit të tij ju bashkangjitet edhe anëtari i kryesisë Ali Shehu. Shehu thotë së dukuri tjetër shqetësuese është edhe hedhja pa kontroll e mbeturinave të shumta që ka thënë se kjo është diqka e pa tolerueshme, “çka ju pengon qytetareve në shtëpi dhe në rrugë e hudhin në lumë, lumi është shënderruar në një deponi bërrllogu” ka thenë Shehu. Ismet Berisha ka akuzuar inspektoret komunal, ka thenë se ata janë përgjegjes për gjendjen e tillë çfare mbretëron, “inspektorët e ambientit duhët t’i ndalojnë qytetaret se ajo qka është e kundërligjshme për t’u hudhur edhe te denohët dhe të merren masa për këto kategori”, ka thenë Berisha dhe ka shpreh dyshimin se edhe ndermarrjen e Ferronikelit është ndotëse e ujit. Ai ka treguar se kanë njoftuar këtë ndermarrje e cila i derdhë ujërat në lumë dhe thot se ata (AL-Feroni) ka organizuar një komision i cili është duke u analizuar së bashku më anëtaret e shoqatës dhe thot se kemi marrë mostra në vendin e ngjarjes dhe analizat janë duke u kryer. Për këtë problem drejtori i Urbanizmit Liman Krasniqi ka pranuar se lumi Drenica ndotët nga shumë faktorë. Ai ka thenë se edhe pse ekzistojnë tri gropa septike në komunën e Drenasit, në to nuk bëhët pastrami i ujit dhe derdhen në lumë, ku ka dhe shumë fshatra të cilat lumin e shfrytezojnë si të vetmën zgjidhje për derdhjen e ujërave fekale. Krasniqi ka thenë se më plan zhvillimor planifikojm impiantivë për ujëra të zeza dhe ka thenë se gjithashtu për këtë problem kemi hartuar edhe një projekt që i është paraqitur edhe Konferencës së Donatoreve. “Orientimet e Kuvendit Komunal janë për t’u bërë zgjidhja e kanalizimeve, por gradualisht sepse mjetet vetanake na cungojnë shtrirje të gjërë” ka thenë drejtori Krasniqi. Edhe inspektori i ambientit, Ahmet Ahmeti pranon se lumi është tejet i ndotur, por edhe ky ankohët në munges mjetësh për rregullim të gropave septike të cilat pengojnë derdhjen në lumë. “Ka munges buxheti në shumë familje dhe sit ë vetmën zgjidhje kan gjeturë lumen që është diqka jo e zakonshme, por edhe ne si drejtori nuk kemi buxhet edhe pse kjo dukuri na shqeteson” është shprehur inspektori Ahmeti.
Kjo dukuri e palakëmueshme vazhdon të shqetëson edhe për shumë kohë shoqatën e peshkatareve dhe qytetarë të Drenasit. Ismet Berisha tregon se lumi Drenica ka qenë shembull për pasterti, tani është shembull për ndotjes, që thot se është i rrezikshëm edhe për hapjen e ndonjë epidemie.

1 comment:

Info Drenasi said...
This comment has been removed by the author.