Sunday, 21 September 2008

Kontejnerët dhe tri ndërresat ende pjesë të shkollimit në Komunën e Drenasit


Drejtori i Arsimit, Arsim Mehmeti, ka thënë se edhe pse sivjet janë shënuar përmirësime në infrastrukturën shkollore edhe disa shkolla kanë trashëguar problemet

Bekim Dobra

"Koha Ditore" , Drenas, 20 shtator - Deklarimet e Ministrsisë së Arsimit së këtë vitë të ri shkollorë nuk do të këtë shkolla kontinjer dhe zhvillim të procesit mësimor në tri nderresa, ky fakt nuk qendron në komunën e Drenasit. Më po të njëjtat probleme ka filluar procesinë mësimorë Shkolla e vetme e Mesme Profesionale “Fehmi Lladrovci”. Ndonëse këtë vitë edhe është shtuar numri nxënesve, ndërsa më problemet kanë mbëturë më të theksuara së vitin e kaluar. Merita Gashi nxënese e klasës së dymbëdhjet, brengosët nga fakti se edhe këtë vit i duhët t’i ndjek mësimet më orë mësimore tejet të shkurtëra, dhe në klasë më mbi 50 nxënes. “Ora ka 30 minuta, deri sa po e shkruan profesori orën po humbin pesë minuta, deri sa po qetësohën nxënesit prap pesë, mbi 50 nxënes në klasë, ku mund të ketë qetesi, kështu që ne edhe këtë vit vetëm po vimë në shkollë, mesim të mirëfillt nuk ka” ka shpreh shqetesimet kjo nxënese. Fakti se mësimet nuk mundë të zhvillohën sipas standardeve që kërkohën, tregojn rezultatet e arritura të maturanteve në testin kombetar, ku nga 176 nxenës që i janë nenshtruar testit nga kjo shkollë, kanë kaluar vetëm 7 nga ta, apo 3.97 për qind e nxenesve. Ky fakt ka shqetësuar të parin e arsimit në këtë komunë, Arsim Mehmeti, ai ka thenë se ky vit ka shënuar rënie të dukshme në rëzultatet e testit e maturës. Shkakun kryesorë të rënies së këtyre rezultateve tejet të dobëta, Mehmeti ka potencuar se në shkolla nuk është punuar me plan programe mësimore, prandaj përgjegjësia ka thënë bie direkt mbi drejtorët e shkollave, mirëpo nuk ka mohuar se edhe interesimi i nxenesve nuk ka qenë në nivel, gjithashtu ndikim të veqant ka potencuar edhe mungesën e petagogut në shkollë si dhe zhvillimin e procesit mësimorë në tri ndërresa, orari i shkurtuar dhe numrit të madhë të nxenesve në një dhomë mësimi. Këtë vit është thenë se do të fillohën punimet për ndërtimin e Shkollës Profesionale në mënyrë moderne, mirëpo drejtori Mehmeti ka thënë se mëgjithë që projekti është dorëzuar në MASHT, ai është modifikuar për arsye se projekti nuk i plotëson standardet, pritet që vitin e ardhshëm ministria në fjal të drejton investime nga ky objekt, që është shumë i nevojshëm. “Nxënësit në këtë shkollë vijojnë procesin mësimorë sikur vitin e kaluar më tri ndërresa, më pak dhoma mësimi, kushtet tejet të vështira për t’u kryer një procesë mësimorë ashtu siç duhët” thot drejtori Mehmeti. Drejtor i shkollës së Mesme Gani Krasniqi ka thënë se interesimi i nxënësve për t’u regjistruar në shkollën e mesme profesionale është gjithë herë në ngritje,ka kërkesa të mëdha, ndërsa ka potencuar së më hapsirë shkollore gjendja vazhdon për sa vite të jetë shumë e veshtirë. “Numri maksimal i nxënësve në disa paralele është mbi 55 nxënës, si mundë të zhvillohët procesi mësimorë më kaq shumë nxenes në një klas” ka thënë drejtori Krasniqi dhe ka shfaq problemin tjetër se ka edhe munges të dhomave të mësimit. “Kemi vetëm dhjetë dhoma mësimi, ndërsa e gjithë shkolla ka mbi 2050 nxenës”. Edhe drejtori Krasniqi ka shpreh shqetësimin e tij rreth të arriturave të nxenesve në tstin kombëtar, por është ankuar në kushtet tejët të dobëta shkollore. Problemet e infrastrukturës shkollorë nuk përfundojnë vetëm më SHMT “Fehmi Lladrovci”. Ky vit i ri shkollë gjithashtu ka gjet edhe tri shkolla fillore që mësimin e zhvillojnë në kontinjer. SHF “Naim Frashëri” në Gllobar, SHF “Dëshmorët e Drenicës” në Çikatovë e Vjetër dhe SHF “Bashkimi” në Drenas. Në shkollën e fshatit të Çikatovës së Vjetët parashkollorët kanë ndërprer mësimin për shkak të infrastrukturës së dobët në atë objekt. Drejtori i Arsimit, Arsim Mehmeti ka thënë se kjo paralele parashkollore ka vijuar deri më tani mësimin ne natyrë, por më uljen e teperaturave ata kanë ndërprer mësimin pasi që klasa e tyre kundërmon një erë tejet të rënë sa që mundë edhe të sjell ndonjë epidemi. Mehmeti ka thënë se ministria ka premtuar që të sjell një klasë kontinjer për këta parashkollorë, pasi që mundësit për ndërtimin e kësaj shkolle edhe këtë vit nuk do të këtë. Gjithashtu në komunën e Drenasit asnjë shkollë nuk ka të sistemuar kabinetin e informatikës. Drejtori, Mehmeti ka thënë se problem tjetër të theksuar këmi edhe më inventar nëpër disa shkolla si dhe problemin më ujë. Shkolla fillore “Abedin Bujupi” në Arllat, ajo “Zenel Hajdini” në Tërstenik dhe “Gjevë Lladrovci” në Gllanasell që nga fillimi i vitit të ri shkollorë nuk kanë ujë në shkolla. Drejtrori Mehmeti ka potencuar se më të gjitha kapacitetet që disponon ky departament janë duke u munduar që t’i eliminojnë këto probleme të theksuara.

No comments: