Sunday, 21 September 2008

Kontejnerët dhe tri ndërresat ende pjesë të shkollimit në Komunën e Drenasit


Drejtori i Arsimit, Arsim Mehmeti, ka thënë se edhe pse sivjet janë shënuar përmirësime në infrastrukturën shkollore edhe disa shkolla kanë trashëguar problemet

Bekim Dobra

"Koha Ditore" , Drenas, 20 shtator - Deklarimet e Ministrsisë së Arsimit së këtë vitë të ri shkollorë nuk do të këtë shkolla kontinjer dhe zhvillim të procesit mësimor në tri nderresa, ky fakt nuk qendron në komunën e Drenasit. Më po të njëjtat probleme ka filluar procesinë mësimorë Shkolla e vetme e Mesme Profesionale “Fehmi Lladrovci”. Ndonëse këtë vitë edhe është shtuar numri nxënesve, ndërsa më problemet kanë mbëturë më të theksuara së vitin e kaluar. Merita Gashi nxënese e klasës së dymbëdhjet, brengosët nga fakti se edhe këtë vit i duhët t’i ndjek mësimet më orë mësimore tejet të shkurtëra, dhe në klasë më mbi 50 nxënes. “Ora ka 30 minuta, deri sa po e shkruan profesori orën po humbin pesë minuta, deri sa po qetësohën nxënesit prap pesë, mbi 50 nxënes në klasë, ku mund të ketë qetesi, kështu që ne edhe këtë vit vetëm po vimë në shkollë, mesim të mirëfillt nuk ka” ka shpreh shqetesimet kjo nxënese. Fakti se mësimet nuk mundë të zhvillohën sipas standardeve që kërkohën, tregojn rezultatet e arritura të maturanteve në testin kombetar, ku nga 176 nxenës që i janë nenshtruar testit nga kjo shkollë, kanë kaluar vetëm 7 nga ta, apo 3.97 për qind e nxenesve. Ky fakt ka shqetësuar të parin e arsimit në këtë komunë, Arsim Mehmeti, ai ka thenë se ky vit ka shënuar rënie të dukshme në rëzultatet e testit e maturës. Shkakun kryesorë të rënies së këtyre rezultateve tejet të dobëta, Mehmeti ka potencuar se në shkolla nuk është punuar me plan programe mësimore, prandaj përgjegjësia ka thënë bie direkt mbi drejtorët e shkollave, mirëpo nuk ka mohuar se edhe interesimi i nxenesve nuk ka qenë në nivel, gjithashtu ndikim të veqant ka potencuar edhe mungesën e petagogut në shkollë si dhe zhvillimin e procesit mësimorë në tri ndërresa, orari i shkurtuar dhe numrit të madhë të nxenesve në një dhomë mësimi. Këtë vit është thenë se do të fillohën punimet për ndërtimin e Shkollës Profesionale në mënyrë moderne, mirëpo drejtori Mehmeti ka thënë se mëgjithë që projekti është dorëzuar në MASHT, ai është modifikuar për arsye se projekti nuk i plotëson standardet, pritet që vitin e ardhshëm ministria në fjal të drejton investime nga ky objekt, që është shumë i nevojshëm. “Nxënësit në këtë shkollë vijojnë procesin mësimorë sikur vitin e kaluar më tri ndërresa, më pak dhoma mësimi, kushtet tejet të vështira për t’u kryer një procesë mësimorë ashtu siç duhët” thot drejtori Mehmeti. Drejtor i shkollës së Mesme Gani Krasniqi ka thënë se interesimi i nxënësve për t’u regjistruar në shkollën e mesme profesionale është gjithë herë në ngritje,ka kërkesa të mëdha, ndërsa ka potencuar së më hapsirë shkollore gjendja vazhdon për sa vite të jetë shumë e veshtirë. “Numri maksimal i nxënësve në disa paralele është mbi 55 nxënës, si mundë të zhvillohët procesi mësimorë më kaq shumë nxenes në një klas” ka thënë drejtori Krasniqi dhe ka shfaq problemin tjetër se ka edhe munges të dhomave të mësimit. “Kemi vetëm dhjetë dhoma mësimi, ndërsa e gjithë shkolla ka mbi 2050 nxenës”. Edhe drejtori Krasniqi ka shpreh shqetësimin e tij rreth të arriturave të nxenesve në tstin kombëtar, por është ankuar në kushtet tejët të dobëta shkollore. Problemet e infrastrukturës shkollorë nuk përfundojnë vetëm më SHMT “Fehmi Lladrovci”. Ky vit i ri shkollë gjithashtu ka gjet edhe tri shkolla fillore që mësimin e zhvillojnë në kontinjer. SHF “Naim Frashëri” në Gllobar, SHF “Dëshmorët e Drenicës” në Çikatovë e Vjetër dhe SHF “Bashkimi” në Drenas. Në shkollën e fshatit të Çikatovës së Vjetët parashkollorët kanë ndërprer mësimin për shkak të infrastrukturës së dobët në atë objekt. Drejtori i Arsimit, Arsim Mehmeti ka thënë se kjo paralele parashkollore ka vijuar deri më tani mësimin ne natyrë, por më uljen e teperaturave ata kanë ndërprer mësimin pasi që klasa e tyre kundërmon një erë tejet të rënë sa që mundë edhe të sjell ndonjë epidemi. Mehmeti ka thënë se ministria ka premtuar që të sjell një klasë kontinjer për këta parashkollorë, pasi që mundësit për ndërtimin e kësaj shkolle edhe këtë vit nuk do të këtë. Gjithashtu në komunën e Drenasit asnjë shkollë nuk ka të sistemuar kabinetin e informatikës. Drejtori, Mehmeti ka thënë se problem tjetër të theksuar këmi edhe më inventar nëpër disa shkolla si dhe problemin më ujë. Shkolla fillore “Abedin Bujupi” në Arllat, ajo “Zenel Hajdini” në Tërstenik dhe “Gjevë Lladrovci” në Gllanasell që nga fillimi i vitit të ri shkollorë nuk kanë ujë në shkolla. Drejtrori Mehmeti ka potencuar se më të gjitha kapacitetet që disponon ky departament janë duke u munduar që t’i eliminojnë këto probleme të theksuara.

Friday, 19 September 2008

Në fshatin Shtuticë të Drenasit banorët e hidheruar me punëkryerësin e asfaltit, kërkojnë cilësi pune ose largim të tij

Bekim Dobra

"Koha Ditore" , Drenas, 17 shtator - Asfaltimi i rrugës së fshatit Shtuticë, që sipas banorëve aty po bëhët cilësi e dobët e punimeve nga kompania “Graniti Com” ka bërë që këta të fundit t’ia përcjellin një shkresë të parit të komunës, Nexhat Demakut dhe këshilltareve të KK-së, nëpërmjet Keshillit të fshatiti. Ata kanë thenë se punëkryerësi është duke vazhduar punimet më një intenzitet tejet të dobët, duke mos respektuar projektin e paraparë. Cilesia e dobët e punimeve mos respektimi i projektit nga ana e ndërmarrjes punuese, ngushtimi i rrugës dhe shumë arsye tjera janë paraqit përmes kësaj shkrese. “Një ditë punon, një javë nuk doket fare në fshat” ka thenë banori i këtij fshati Rifat Bilalli. Ai ka shtuar së Këshilli i fshatit ka marrë vendim që nese nuk përmirëson kushtet e parapara nga komisioni, punëkryerësit do t’i ndërpriten punimet brenda tri ditësh. “Punimet është duke i kryer shkel e shko, nuk ka hek lisat nga rruga, nuk respekton projektin e paraparë, është duke ngushtuar rrugën, punon më një cilesi tejet të dobët” ka vleresuar disa nga cilesit e punimeve Bilalli, madje ka shtuar se punëkreyrësi trasimin e bazës me material, ka zevendesuar më baltë. Sipas Bilallit punëkryerësi nuk është duke respektuar trashësinë e zhavorit sipas projektit 20cm+10cm, që ngjeshja më cilindër vibratues nuk është duke u bërë fare. Po të njejten brengë kan shpreh edhe banorët tjetër të këtij fshati Hajdin Hajdari dhe Ruzhdi Berisha. Hajdini që është rreth viteve të 70-ta ka thenë se “kur këmi marrë vesh se po shtrohët rruga e kemi pritur më një gëzim shumë të madhë, pa ditur që do të shfaqën probleme të kësaj natyre” ka thenë Hajdari. Ai ka rikujtuar se fshati Shtuticë, luftës së fundit ja ka dhënë 72 viktima ndër ta 10 deshmorë, ndërsa sot ka 15 invalid, 92 fëmijë jetim dhe më së 25 gra kryefamiljare.

Fshatarët, të vendosur

Ndërtimi i kësaj rruge, sipas Hajdarit, është projekti i parë në këtë fshat që nga pas lufta. Ky ka shtuar se “ne si fshat nuk do të lejojmë që të vazhdohën punimët në këtë mënyrë”. “Si fshat kemi vendosur se nëse kompania nuk i përmirëson kriterët e punimve , do të detyrohemi t’ia ndërpresim punimet” ka rikujtuar Hajdari. Kryetari i fshatit, Fadil Hajdari, i revoltuar, ka thënë se “asgjë që të kënaq syrin nuk është duke u kryer”. “Më shumë ka bërë dëme në rrugën ekzistuese se që ka rregulluar”, ka thenë ai. Punimet për asfaltimin e kësaj rruge kishin nisur më 17 qershorë të këtij viti, kurse afati i fundit për mbarimin e punëve, sipas kontratës ishte 12 ditë. Për shtrimin e kësaj rruge MTPT-ja ka dhënë 300 mijë euro, KK-ja 100 mijë euro, ndërsa komuniteti ka participuar vetëmnë projektin në letër, më 5 mijë euro. Për asfaltimin e rrugës katër kilometershe, zotimin e punimeve e kishte marrë firma nga Skenderai GrantitiCom, ndërsa po të njejtën ditë solemnisht kishin filluar asfaltimi edhe i tri rrugëve tjera, në Abri, Gradicë dhe Sankovc që ato sot janë të përfunduara, kurse rruga në fjalë sipas gjendjes në teren dhe vazhdën e punimeve të jep pak shpresa që ajo do të përfundon këtë vit.

Zyrtarët komunal pranojnë shkeljet

Kryetari i komunës, Nexhat Demaku, ka pranuar se punimet janë të një cilësie të dobët. Ai ka thënë komisioni mbikëqyrës i punimeve duhët të marrë masa për përmiresim të punimeve “që në asnjë mënyrë të mos lejohen ato cilësit që janë duke u kryer”. Përgjegjësi i mbikëqyrjes së këtyre punimeve në urbanizëm, Shaban Dobra, e ka thenë të njejtën gjë. Ai ka treguar se dy herë i janë ndërprerë punimet kësaj kompanie vetëm për shkak të pengesave që i janë shkaktuar nga mosmarrëveshjet më pronarët e tokave. Florim Ymeri, përfaqësues i kompanisë “Graniti Com” , ka thënë se afati kohorë i përfundimit të punëve nuk ka kaluar. Ky ka theksuar se kanë pasur disa pengesa pronësore dhe këto pengesa kanë vonuar punimet afërsisht për tri javë. Pengesë tjetër, sipas Ymerit, është se janë disa shtylla elektrike në rrugë, të cilat natyrisht vonojnë ecurinë e punimeve. “Kën mbetur edhe 7 ditë pune për të përfunduar projektin, nese lejon moti, punimet do të përfundojnë brenda afatit që shkruan në kontratë” ka thënë ai dhe është zotuar se punën në cilësi do të përfundojnë në bazë të kontratës, kjo mbetet të shihet nese premtimet e komisionit dhe të firmës do t’i përmbahën banorët e revoltuar të fshatit Shtuticë.

Thursday, 18 September 2008

Shumë fshatra të Drenasit, ndonëse më rrjet ujësjellësi nuk kanë ujë të pijshëm, banorët thonë se ka ujë, por mungon menagjimi

Bekim Dobra

"Koha Ditore" , Drenas, 13 gusht - Nezir Krasniqi nga fshati Gllobar i Drenasit, rutin ditore pa dashje ka bërë që për qdo ditë të shkon nga fshati i tij para Bashkësisë Islame për të marrë ujë më shishe të plastikës në qeshmën publike që furnizohën shumë njerez dhe presin në rend. Neziri thot se lagja e tij që ka më shumë se 40 shtëpi që për ujë të pijshëm nvarën vetëm nga ujësjellesi regjional “Prishtina” njesia punuese në Drenas që furnizohën nga rezervaret e Ferronikelit, pasi që puset nuk e kanë ujin e pijshëm. Sipas Krasniqit i cili është edhe përgjegjes për këtë lagjë ankohët në ujësjelles që thot se ndonese fshati më rrjet të ujësjellesit ujë nuk ka. “Ka më shumë se dy muaj që nuk kemi ujë, edhe kur kemi ndonjë orë ndalet rryma, fajin e madhë e kanë zyrtaret e ujësjellesit, por edhe komuna, përkatësisht vetë kryetari dhe shefi i administratës që janë të njoftuar me rastin, dhe nuk kanë ndërmarrë asgjë” ka thenë ky hallegji deri sa mbushte enet më ujë. Ai ka shtua se fshati Gllogar është fshati i vetëm që e ka ujin e papijshëm, pasi qe uji i cili gjindet nepër puse sipas Nezirit është me thengjill. “ Janë bërë analizat që uji që është në këtë lagje ndalohët të ujitën edhe kafshët dhe për larjën e rrobave, ndërsa për njerezit ndalohët rreptësisht” ka thenë ai. Neziri është ankuar edhe në kanalizimin e ujitjës së “Ibër Lepencit” që kalon nepër këtë fshatë pasi që thot se pluhuri i ndërmarrjes së Ferronikelit ka bërë që ky ujë të shënërrohët dhe të merr formën sikur një vaj motorik. Ai ka thenë se nuk është mbetur më të jetohët në këtë lagje, jan hap thot të gjitha mundesit e hapjes së ndonjë epidemie sidomos të fëmijet të cilët e përdorin qumshtin, pasi që kafshët kur të lëshohën ujitën në këtë kanalizim. Të njejtën breng e ka shfaqur edhe Bekim Morina. Ai ka thenë se në fshat është vendosur menjëher pas lufte sistemi i ujësjellesit nga fondacioni “Soros”, por kurrnjë nuk janë bërë rehat më ujë. “Zyrtarët e ujësjellesit ankohën se nuk ka shtypje të mjaftueshme për pompat që të përcjellin ujin në këtë lagje që nuk qendron fakti ashtu aspak sepse ujë ka por mungon menagjimi” ka thenë Morina. Nuk përfundojnë hallet për ujë të pijshëm vetëm më fshatin Gllobar, të njejtën gjendje e ka edhe fshati Verbovc dhe Tërsteniku I, ku edhe këto dy fshatra ndonese kanë ujësjelles ujë nuk kanë. Zevendeskryesuesi i fshatit Verbovc, Rrahman Gashi tregon gjendjen faktike të këtij fshati, thot se kurrnjë nuk kanë ujë. Ky fshat ka ujësjelles por menagjimi kryhët nga pronari i tokës së leshuar për ujë, i cili kryen një menagjim të lojes, ku fshati kurrnjë nuk ka ujë. Gashi thot se janë bërë disa here kërkesa që ujësjellesi të kalon nen sistemin e menagjimit të Ujësjellesit Regjional Prishtina, por ende nuk ka asgjë konkrete dhe rreth 220 shtëpi të fshatit vazhdojn të mbesin edhe kësaj vere pa ujë të pijshëm. Edhe kryetari i fshatit Tërstenik I, Rifat Gashani ka thenë se fshati i tij që e ka të shtrirë sistemin e gypave të ujësjellesit, ujë nuk ka, kjo thot se vie si pasojë e keqmenagjimit të ujësjellesit nga Drenasi.

Zyrtarët e ujësjellesit, fajësojnë keqpërdoruesit

Shumë fshatra të Komunës së Drenasit po përballen më problemin e ujit të pijshëm që nga muaji qershorë i këtij viti, ku rritja e temperaturave ka shkaktuar rënje të nivelit të ujit. Menagjeri i Ujësjellesit Regjional Prishtina njësia në Drenas, Ismet Baliu ka thenë së që nga fillimi i muajit qershor kanë filluar zbatimin e reduktimeve ku si arsye ka cekur problemin e furnizimit më ujë dhe mungesën e mjaftueshme të ujti, sidomos për ata konsumatorë në disa lagje dhe vendbanime ku pika është nivel i lartë si fshati Gllobar Tërseniku I dhe disa fshatra tjera. Baliu ka thenë se ka keqëperdorime të ujti nga konsumatoret, por ka spikatur edhe problem tjetër të theksuar nderpremjet e shumta të energjsë eketrike që në pompën në Bivalak vështireson furnizimin më ujë. “Arsyeja e zbatimit për planit e orarit të reduktimeve është se gjatë sezonit verorë po krijohën shpenzime të mëdha dhe keqperdorime të ujit të pijshëm, ku si rezultat i këtyre po zvogëlohët shtypja në rrjet dhe nuk po mundë të arrihet uji sidomos në pikat më të larta” ka thenë Baliu dhe ka shtuar se për këtë problem për ndërmarrjen e masave parandaluese për keqperdoruesit e ujit të pijes kanë njoftuar Kuvendin Komunal gjegjesisht departamentin e inspeksionit dhe SHPK-në në Drenas dhe presin një bashkëpunim që këtë sezon vere të ndihmojnë në teren për ata konsumatorë të cilët e keqpërdorin ujin e pijshëm, ndonese pranon se ende nuk kanë një përgjigjje nga asnjëra palë. Baliu thotë së në këtë sistem të ujësjellesit komuna e Drenasit është e përfshirë rreth 30 për qind të qytetareve dhe ka kërkesa të shumta që të kyçen në këtë sistem të ujit të pijshëm edhe shumë fshatra tjera, mirëpo tregon Baliu se kjo mundë të bëhët vetëm në saj të rritjes së kapaciteteve prodhuese të ujit. Disa fshatra thot Baliu si, Abria, Llapushniku, Polluzha, Shtutica, Tërdevci, Gllobari dhe shumë fshatra tjera kanë bërë kërkes për planin urgjent të përfshirjes se ujit të pijshëm më autocisterna gjatë sezonit veror, dhe jemi duke i dalur më mundesit që kemi në ndihmë, mirëpo është ankuar se mekanizmi në dispozicion nuk mjafton për plotësimin e të gjitha kërkesave. Baliu ju ka bërë apel të gjithë konsumatoreve që gjatë këtij sezoni të krizes ta kursejnë sasin e ujit të pijshëm, dhe mos ta përdorin për qellime tjera të jashtëligjshme, të kunderten mund të pësojn gjoba dhe rrezikojn të mbesin pa ujë të pijes.

Shkolla Fillore "Naim Frashëri", në Gllobar, ende mësim në kontinjer


Bekim Dobra

"Koha Ditore" , Drenas, 3 shtator - Më gjitha premtimet e Ministrisë së Arsmit që në fillim vitin e ri shkollorë 2008/09 nuk do të ketë më shkolla kontinjer, realiteti në shkollën fillore “Naim Frashëri” të fshatit Gllabar të komunës së Drenasit është tjetër. Aty fillimin e këtij viti i shkollorë nxenesit e kan gjetur shkollën vetëm më të demtuar nga viti paraprak për nga vjetërsia e saj. Shkolla nuk i përmbush asnjë standrat të kushteve normale për të evituar një proces mësimorë. Këtë gjë e pohon edhe drejtori i kësaj shkolle Skender Elshani i cili tregon se shkolla që nga ndërtimi i saj nuk ka pasur asnjë riparim as të jashtëm e as të brendshëm. Shkolla ka 366 nxenes dhe në munges të hapsirës, një paralele zhvillon procesin mësimorë në kontinjer. “ Gjëndja e shkollës është jo e mirë, ka vetëm 6 dhoma mësimi dhe një kontinjer, mungon dyshemeja e klaseve, dyert janë krejtësisht të demoluara, dritarët nuk hapën nga vjetërsia janë të bllokuara me gozhda, kulmi është krejtësisht i demtuar sa që era e tij sjell edhe semundje kancerogjene” tregon drejtori Elshani veshtirësit që përmballet më shkollën. Ai shton se nga vjetersimi i kulmit gjatë sezonit të dimrit kulmi edhe pikon nga shirat, ngase ererat e forta ja largojn selenitin nga pullazi. Drejtori Elshani tregon që kërkesat për zgjerim të objektit dhe riparim kanë bërë që nga pas lufta në DKA dhe në Ministrin e Arsimit, por këto kërkesa deri më tani nuk kanë rezultuar më një rezultat pozitiv. Kanë qenë premtimet nga Cartitasi zviceran dhe i Luksemburgut për ngritjen edhe të një kati të shkollës, por gjendja ende mbetet e mjerueshme, thot Elshani. Në një dhomë mësimi, ora zhvillohët më 39 nxenes, këtë veshtirësi për të zhvilluar një proces të mirëfillt mësimor e ndjen mësuesi i lendës se gjeografisë, Blerim Buqinca. Ai tregon se mësimi është tejet e veshtirë të mbahet në kushte normale, pasi që thot se mungojn të gjitha kushtet elemtare në shkollë. “Problem kryesor në shkollë është kushtet dhe ambienti shkollorë, mungon dyshemeja, nxemja, kjo është një ndër shkollat më të paprekurat nga dora investuese e njeriut që nga ngritja e saj, bankat dhe inventari në përgjithesi janë të tipit të moqëm mësimorë” tregon problemet mësuesi Buqinca dhe shton problemin shqetësues tjetër se nga kushtet e dobëta shkollore po braktisin nxenesit këtë shkollë për të shkuar në një shkollë tjeter, pasi që tregon se kan pasur edhe raste që nga pluhuri që shkaktohët në shkollë kanë pasur edhe të helmuar.

Banka Botërore dhuron kabinet të teknologjis informative, nuk ka ku të vendosën

Banka Botërore tregon drejtori Elshani ka ndihmuar më një grant të paisjeve dhe veglave pune për një kabinet të teknologjisë informative, por në munges lokali ato kanë mbetur të pavendosura. Drejtori Elshani nuk ndalet së përmenduri problemet që përmballen më munges lokali në shkollë, ai thot se për dy vite rresht kanë humbur edhe dy gjenerata të parashkollorëve vetëm që nuk kanë pasur kushte objektive. Problem tjetër ka spikatur drejtori Elshani edhe mungesën e trotuarit në rrugën kryesore Drenas- Skenderai, ku thot se që nga pas lufta kanë pasur 6 raste që nxenesit kanë pësuar më fatalitet, ndërsa janë lenduar edhe disa të tjer. Nxenesit e lagjës Dvorani, Binaku dhe Lanve janë të rrezikuar qdo herë nga kalimi i kësaj rruge pa trotuar. Në shkollë thot Elshani mungon edhe stafi professional ku nuk ka petagog, refernt por edhe sigurim i shkollës. Nxenesi i klasës së tetë, Lorik Morina thot se “kushtet në shkollë janë tejet të veshtira, mungon bibloteka, salla e kompjutereve, sallat sportive dhe shumë qka tjetër”. Murat Elshani kryetar i fshatit thot se kërkesa për rregullimin e shkollës është anashkaluar nga ana e zyrtareve komunal, pasi që thot se asnjë investim në fshat nuk është kryer nga mjetet e komunës. “Fshati ka halle të mëdha, por problem kryesor ka gjendjen e shkollës e cila zhvillon një process mësimorë të mjerueshem” ka thenë kryetari i fshatit Elshani i cili ka treguar se fshati është i zhgenjyer nga premtimet boshe. Problemin e shkollës së fshatit Gllabar e ka pranuar edhe i pari i arsimit në Drenas, Arsmi Mehmeti. Ai ka theksuar se një ndër shkollat e vetme që gjendja është tejet e veshtirë e procesit mësimorë është shkolla fillore “Naim Frashëri”, por është ankuar në munges të mjeteve. Përderisa Ministri Hoxhaj përuron shkolla të shumta nepër Kosovë, nga dy e tri nga një fshat, nxenesit e fshatit Gllabar dhe një pjes e nxenesve nga Tërsteniku II dhe të Baicës që ndjekin mësimet në këtë shkollë ende hallë kryesor kanë mungesën e objektit shkollorë.

DKA-ja kërkon që kjo qendër të menagjohët nga ky department, OJQ-të pakënaqësit i shprehin të i pari i komunës, Nexhat Demaku

Bekim Dobra

"Koha Ditore" , Drenas, 9 gusht - Më një njoftim dhe urdhdër nga Departamenti i Arsimit, Kulturës Rinis dhe Sporteve në Drenas ka obliguar të gjitha OJQ-të që veprojnë në Qendrën e Rinisë të cilave ju ka përfunduar kontrata zyrtare me komunën që nga janari i këtij vit, të nderprejn të gjitha aktivitetet e tyre deri në një zgjidhje. Përmes këtij njoftimi DKA-ja ka obliguar OJQ-të që t’i dorëzojn qelesat dhe inventarin menjeher der në një ofert të re për Qendren e Rinisë. “Të gjitha obligimet që keni ndaj komunës sipas kontratës dhe obligimet për shërbime publike ju inkurajojmë që t’i kryeni më së largu deri më 08.08.2008, në të kundërtën lendët do të dërgohën në gjykatë” thuhët në këtë njoftim të leshuar nga DKA-ja dhe vazhdohët se pas raportit të komisionit dhe vleresimit të gjendjes, DKA-ja do të del më një qendrim të qartë publik për ofertat e reja në këtë qendër. Drejtori i DKA-së Arsim Mehmeti ka deklaruar për KD-në se kjo Qendër duhët të menagjohët nga departamenti për arsim, kultur, rini dhe sporte. Në kuadër të kësaj Mehmeti thot se DKA-ja ka marrë masa për largimin e mënjëhershëm për të gjitha OJQ-të qe veprojnë në këtë qendër dhe është kërkuar nga to të lirojnë objektin e qendrës. Ato (OJQ-të) thot Mehmeti nuk kanë kontrat legjitime më DKA-në që në fakt kontrata e tyre ka skaduar më 31 dhejtor të vitit të kaluar dhe që nga ajo kohë për plotë shtatë muaj kanë shfrytëzuar objektin ilegalisht. “Aty do të qeverisum dhe menagjojmë tash ne dhe nuk lejohën më parregullsi” ka spikatur drejori Mehmeti dhe ka shtuar se qendra parashihët të i ipet në shfrytësim në mënyrë të rregullt ligjore OJQ-ve dhe një pjesë Caritas-it zviceran dhe atij të Luksemburgut ku do të shfrytëzojn për trajnimin e edukatoreve dhe si qerdhe për fëmijë. Vlen të përmendet fakti se kjo qendër është e demoluar teresisht dhe për një kohë të gjatë ka mbetur nën mëshirë të menagjimit. Aty janë demtuar muret, infrastruktura e brendshme, rrethojat o oborrit, dyert dhe shumë pjes tjera. Ky fakt e ka shqetësuar edhe të parin e DKA-së Mehmetin, ky i fundit ka pranuar se qendra është demoluar terësisht dhe thotë se gjendja e krijuar është tejet shqetesuese andaj është marr hapi që të këtë një mbikqyrje nga departamenti që ai drejton. Mehmeti ka fajesuar për gjendjen e krijuar OJQ-të, ka thenë se ato kanë shfrytëzuar objektin ndërsa nuk janë kujdesur për të, por vetëm kanë shikuar interesin e përfitimit. “Prej që kamë marrë detyrën si drejtor, qendra nuk ka qenë nen menagjimin timin, dhe kamë marr hapin që kjo qendër të këtë një mbikqyrje nga departamenti im” ka thenë Mehmeti. Ai ka drejtuar një kritik edhe të ish-kryeshefi i mëhershëm i ekzekutivit, thot se ai ka lidh një kontrat pa e ditur se nen menagjim te kujt poi jepet.

OJQ-të ankohën të kryetari

Pas largimit të gjitha OJQ-ve nga Qenra e Rinis, këto të fundit kanë kërkuar një takim më të parin e KK-së Nexhat Demaku. Demaku ka mirëprit vendimin e DKA-së për të qenë mbikqyrese, por është ankuar se aty duhët veprojn OJQ-të dhe të mos ju ndërprehet aktiviteti. Për mos kryerjes së obligimeve ndaj KK-së, organizatat, Demaku ka thenë se atyre do të ju ofrohët një marrveshje e re, ndërsa për borgjin që kanë për tetë muaj do të shqyrtohët në mbledhjen e radhës në KK për t’i shlyer të gjitha obligimet që kanë deri më tani, por prej muajit të nentë të këtij viti, të hyp në fuqi një vendim të një marrveshje të re, ka sqaruar Demaku. Aktivitetet e rinis së Drenasit janë tejet pasive, për mos të thuhët se asnjë projekt realizues që nga formimi i qeverisjes së re lokale. Një e re nga kjo komunë Fitore Rubovci e entuziasmuar për të ditur planet e sektorit për rini në KK, thot se nuk ka gjetur as edhe zyren e këtij të fundit e aq më keq thot se as që e njoh se kush e drejton këtë sektor. Ajo ka shpreh një mllef ndaj zyrtareve komunal duke thenë se komuna e Drenasit është e përbërë prej më shumë se 50 për qind e popullatës më rini, ndërsa aktivitetet janë tejet të mangeta. ."Unë ja di vetëm emrin zyrtarit për rini, fizikisht nuk e njoh, ndërsa për aktivitetet e tij për rini as që kam degjuar realizimin e ndonjë projekti" ka thenë Fitorja dhe ka shpreh një interesim për t'u kyqur në projektet e rinis në këtë komune. Për këtë sektor edhe drejtori i DKA-së Mehmeti në dy raportet e tre mujorshit të parë dhe të dytë sektorin e rinis e ka paraqit “pasiv”. Këtë fakt e ka pohuar Mehmeti edhe zyrtarisht.

Bashkësia Islame në Drenas, për konvertimin në fenë katolike të disa individeve të fshatit Llapushnik e quan provokim

Bekim Dobra

"Koha Ditore" Drenas, 18 maj - Disa banorë të fshatit Llapushnik të Drenasit para disa ditësh, në Kishën e Zojës së Bekuar në Letnicë, janë konvertuar në besimin katolikë. Madje ata pas marrjes së bekimit të këtij besimi,përmes mediave publike kosovare kanë shprehë deshirën që në fshatin e tyre te kenë edhe kishën që në këtë rajon të Drenasit ndertimi i një shtylle të besimit të till do t’i printe objektit katolik. Veprimet e këtyre banoreve të këtij fshati kanë nxitur reagime dhe përqamje fetare e shoqerore të treves etnike me shqiptar të Drenasit dhe besim mysliman . Pas publikimit të një deklarate të dhenë njërave nga mediat kosovare, Ismet Sopi ka thenë se konvertimit të tij i janë bashakngjitur edhe 32 bashkëfshatar tjer të këtij fshati që deri më tani feja e vetme në këtë fshat madje në terë Drenasin ka qenë feja myslimane. Sopi përmes kësaj deklarate nuk ka pranuar se kanë ndryshuar religjion, sepse veten e kanë konsideruar gjithmonë si katolikë të fjetur dhe se riti i besimit të tyre nuk është shfaqur deri më tani, ata kishin thenë se tani është momenti për t’i shfaqur ndjenja e tyre fetare të kahëmotshme dhe se numri 32 nuk është real, ai mundë te jëtë 320 apo të arrin në 3200 kishte thenë Ismeti. Konvertimin e këtyre fshatareve muk e kanë mirëpritur qytetaret e shumtë të kësja ane. Ata në heshtje flisnin njëri me tjetrin për ketë “të papritur” në këtë komunë. Një i moshuar nga Drenasi rreth 80-ve, Jupë Hasi tha se “feja është shprehje e pa imponueshme, mirëpo ne brengosemi se ky grup individesh mund të ketë ndonjë prapavi tjeter”tha Jupa dhe shtoi se në këtë komunë nuk mban mend as gjysherit të kenë përmendur ndonjë familje të këtij besimi, “Drenasi për disa shekuj muj me than nuk mban mend të këtë pasur familje të besimit katolik” tha Jupa. Këtë iniciativë Bashkësia Islame e Drenasit e quan provokim për popullat dhe habi. Ata menjeher pas rastit kanë dal më një reagim dhe i kanë drejtuar edhe të gjitha institucioneve të Republikës më te re në botë Kosovës. Kryetari i BI-së në Drenas Mulla Osman Musliu përmes kësaj deklarate ka potencuar se inicimi për ndertimin e kishës në fshatin Llapushnik është se pari kundër gjithë fshatareve të këtij fshati, pasi që në atë vend nuk ka besmimtar te atij riti, ky është provokim, aq më tepër kur nuk ka as kuadër e as vend, thuhet në këtë reagim të BI-së. “Ndertimi i një objekti fetar pa besmitar të atij besimi, në mesin e besmtareve të një besimi tjetër (mysliman) është elemtent destabilizues i vlerave tona të tolerances së shkëlqyeshme ndërfetare” ka thenë mulla Osmani dhe ka shtuar se e drejta e besimit është e drejt e gjithsecilit individ, madje as feja islame nuk njeh imponime e as dhunë në fe, islami parnon edhe fet tjera, por ne jemi të shqetësuar kur besimi e feja politizohen e përdoren për qellime të ulëta e të dyshimta, tha Osmani dhe ju ka berë thirrje qytetareve që të mos bien pre e manipulimeve dhe spekulimeve siç i quan ai të njerezve që nuk dihen as në agjend të kujt janë. Osmani madje i ka kërkuar edhe Bashkësisë Katolike që të mos vihen në lajthitje nga këta njerez të dyshimt. Sipas disa burimeve brenda BI-së në Drenas than se ky grup qysh para dy viteve ka filluar të merreshin më ketë rit në heshtje dhe se në KK kanë kërkuar të ju lirojn tokë për vënien e një kishe në mes të fshatit Llapushnik. Edhe zyrtar komunal kanë pranuar se ish-udheheqesia e atëhershme në vitin 2006 ka pasur në sirtarin e tyre një kërkes për ndertim kishe në këtë fshat. Beqir Thaçi administrator i fshatit Llapushnik, tha se “pasi që ky grup kishte filluar të bejnë propogand për ndertimin e një kishe në fshat, ne kemi organizuar edhe një potecion me nenshkrime të qindrave qytretareve të fshatit kundër ketij veprimi”. Thaçi shtoi se para dy viteve kanë mbajtur edhe një takim më banorët e këtij fshati dhe unanimisht janë shpreh kundër veprimeve të ketij grupi. Sipas burimeve te KD-së u mësua se në Drenicë nuk ka asnjë familje të ketij besimi katolik deri më tani, pos këtij grupi. Në ditën e “gjuma” e premte, besimtaret e fes islame ne të gjitha gjamit sipas Mulla Osman Musliut në një ligjerat para faljes së namazit të kësaj dite janë njoftuar më veprimet e këtij grupi.

Të gjitha fshatrat përskaj tij, shfrytezojnë lumin si rrjet kanalizimi dhe deponi mbeturinash

Bekim Dobra

“Koha Ditore” Drenas, 18 shtator - Pamja e ujit të zi në lumin e vetëm të Drenasit ka shqetesuar shumë qytetarë të kësaj ane. Më se tepermi që ndjejn habi dhe shqetësim janë anëtaret e shumtë të Shoqatës së Peshkatareve Sportivë të Drenasit, të cilët thojnë se gjendja e lumit ka shkaktuar me zhdukje masive të llojeve të peshqeve. Ismet Berisha, kryetarë i kësaj shoqate ka numëruar fshatrat të cilat tregojnë një pakujdesi ndaj lumit Drenica. Berisha ka thenë se në të gjitha ato fshatra që kalon lumi, derdhen ujërat e zeza pa gropa septike dhe hudhen mbeturina pa kontroll. Fshatrat të cilat më se tepermi e ndotin këtë lumë janë, Tersteniku, Baica, Çikatova e Re, Shtrubullova, disa lagjë të shumta të qytetit të Drenasit, Pakleku i Vjetër, Zabel dhe Korroticë e Poshtme dhe i gjithë fshati Komoran. Anëtarët e shoqatës kërkojn nga këto fshatra që të kënë kujdes se ku i derdhin ujërat e zeza. “Çdo ngjalles që jëton në këtë ujë të ndotur ku derdhën ujërat e zeza ato nuk mundë t’i përballojn dhe ngordhin” ka thenë Berisha. Ai ka përmendur zhdukjen e gaforrës, silurit, troftës, ngjalës dhe shumë llojeve të tjera të ngjallesave të ujit, përkundër asaj që thot se kemi marrë aksion për pasurimin e llojeve të peshqeve, mundimi i ka shkuar huq, sepse më të arritur në lumë kanë ngordhur. Berisha thotë se të njejtin problem kanë shtruar për disa vite në Kuvendin Komunal, përkatësisht të inspektori për ambient dhe të zyrtari për mjedisë ne drejtorinë e urbanizmit, por akuzon se nuk kanë ndërmarrë asgjë deri më tani dhe kyqja ilegale nga fshatarët në lumë rritet çdo ditë. “Këto ditë të nxehta ka renë niveli i ujit dhe është rritur niveli i derdhjeve të ujërave të zeza, më shumë dominojnë ujërat e zeza” tregon shqetësimin Berisha që këtij mendimit të tij ju bashkangjitet edhe anëtari i kryesisë Ali Shehu. Shehu thotë së dukuri tjetër shqetësuese është edhe hedhja pa kontroll e mbeturinave të shumta që ka thënë se kjo është diqka e pa tolerueshme, “çka ju pengon qytetareve në shtëpi dhe në rrugë e hudhin në lumë, lumi është shënderruar në një deponi bërrllogu” ka thenë Shehu. Ismet Berisha ka akuzuar inspektoret komunal, ka thenë se ata janë përgjegjes për gjendjen e tillë çfare mbretëron, “inspektorët e ambientit duhët t’i ndalojnë qytetaret se ajo qka është e kundërligjshme për t’u hudhur edhe te denohët dhe të merren masa për këto kategori”, ka thenë Berisha dhe ka shpreh dyshimin se edhe ndermarrjen e Ferronikelit është ndotëse e ujit. Ai ka treguar se kanë njoftuar këtë ndermarrje e cila i derdhë ujërat në lumë dhe thot se ata (AL-Feroni) ka organizuar një komision i cili është duke u analizuar së bashku më anëtaret e shoqatës dhe thot se kemi marrë mostra në vendin e ngjarjes dhe analizat janë duke u kryer. Për këtë problem drejtori i Urbanizmit Liman Krasniqi ka pranuar se lumi Drenica ndotët nga shumë faktorë. Ai ka thenë se edhe pse ekzistojnë tri gropa septike në komunën e Drenasit, në to nuk bëhët pastrami i ujit dhe derdhen në lumë, ku ka dhe shumë fshatra të cilat lumin e shfrytezojnë si të vetmën zgjidhje për derdhjen e ujërave fekale. Krasniqi ka thenë se më plan zhvillimor planifikojm impiantivë për ujëra të zeza dhe ka thenë se gjithashtu për këtë problem kemi hartuar edhe një projekt që i është paraqitur edhe Konferencës së Donatoreve. “Orientimet e Kuvendit Komunal janë për t’u bërë zgjidhja e kanalizimeve, por gradualisht sepse mjetet vetanake na cungojnë shtrirje të gjërë” ka thenë drejtori Krasniqi. Edhe inspektori i ambientit, Ahmet Ahmeti pranon se lumi është tejet i ndotur, por edhe ky ankohët në munges mjetësh për rregullim të gropave septike të cilat pengojnë derdhjen në lumë. “Ka munges buxheti në shumë familje dhe sit ë vetmën zgjidhje kan gjeturë lumen që është diqka jo e zakonshme, por edhe ne si drejtori nuk kemi buxhet edhe pse kjo dukuri na shqeteson” është shprehur inspektori Ahmeti.
Kjo dukuri e palakëmueshme vazhdon të shqetëson edhe për shumë kohë shoqatën e peshkatareve dhe qytetarë të Drenasit. Ismet Berisha tregon se lumi Drenica ka qenë shembull për pasterti, tani është shembull për ndotjes, që thot se është i rrezikshëm edhe për hapjen e ndonjë epidemie.

Vjedhja e kapakëve të pusetave, dukuri tejet shqetesuese

Bekim Dobra

Drenas, 18 shtator – Dukuri tejet shqetësuese këto vitet e fundit në komunen e Drenasit është bërë vjedhja e kapakëve të pusetave nga dora e pandergjegjshme e qytetarëve që i marrin për perfitime materiale. Kjo gjë ka shqetesuar zyrtarët komunal, përfaqësuesit e ndërmarrjes "Pastrimi", stacionin policorë të Drenasit dhe qytetarë të shumtë të kësaj ane. Besnik Hoxha një banorë i Drenasit tha se vjedhja e këtyre kapakëve është dukuri shumë shqetesuese për shumë vitë më radhë, “kapaket e çelikt vjedhen pa kurfarë droje dhe shitën në deponit e hekurishtave, ndersa për gropat e hapura pastaj nuk kujdeset askush, ato të gjitha mbushën më mbeturina dhe më vitë të tera mbesin te rrezikshme” ka thenë ky banorë dhe ka shtuar se pos që janë mbushur më mbeturina dhe të rrezikshme ato paraqesin edhe mundesin e hapjes së mdojë epidemie për banorë të kësaj ane. Drejtori i Shërbimeve Publike Ragip Gjoshi ka shpreh shqetesimin e tij rreth kësaj dukurie të shemtuar. “Vjedhja e kapakëve të pusetave në qytet të cilat po përdorën për përfitim material të keqëbëresve dhe gropat pastaj po shëndrrohën në deponi të egra të mbeturinave është tejet shqetesuese” ka thenë drejtori Gjoshi. Gjoshi ka shtuar se janë duke shikuar mundesit për përmiresimin e këtyre gropave të cilat pos që kanë krijuar një imazh të keq, ato janë bërë madje edhe të rrezikshme për qytetarët, mirëpo është ankuar në munges të mjeteve. Edhe menagjeri i ndërmarrjes Regjionale “Pastrimi” njesia punuese në Drenas, Muhamer Qela ka shpreh të njejtin shqetesim të kësaj dukurie. "Shumë gropa në qytet pasi që i janë vjedhur kapaket për përfitime në shitje të mëtalit, ato janë shenderruar në deponi të egra mbeturinash" ka thenë menagjeri Qela. Qela ka thenë se më të gjitha kapacitetet që posedon ndërmarrja që ai menagjon janë duke u munduar që të mbajn një pasterti të qytetit, por shton se vetedijesimi i qytetareve mungon. “Qytetaret dhe pronaret e lokaleve duhët të jenë vet ata që të kujdesen se ku i hudhin mbeturinat, në të gjitha vendet janë të vendosur kontinjeret, ndërsa vjedhja e kapakëve dhe rrezikon qytetarë, ku hapja e një pusete po ja humb destinacionin, ajo po shëndrrohët në një deponi të egër të mbeturinave” ka thenë Qela. Gropa të tilla fatkeqesisht që i janë vjedhur kapakët janë të shumta në qytet, madje edhe në "Sheshin Skenderbe" që vetëm para disa muajsh është kryer faza e pare aty është krijuar një vend grumbullimi i mbeturinave pasi që janë vjedhur kapakët dhe gropat janë stermbushur më mbeturina. Edhe togeri Fehmi Hoti ka thenë se dukuri e shpesht e paraqitur në stacionin policorë të Drenasit është vjedhja e kapakëve të pusetave. Hoti thot se kjo gjë ndodhë ne pjeset që llogaritën të jenë pronë komunale dhe kur hapen raste të tilla, policia marrin masa. “Kemi pas raste të shumta kur edhe kemi marrë masa denimi me burg për disa pronarë të doponive të hekurishtave që kanë pranuar materiale të kundërligjshme” ka thenë togeri Hoti. Ai thot se gjë e shemtuar është edhe vjedhja e bulonave dhe pjeseve tjera në hekurudhë që shkaktojn edhe rrezik dhe demolim të binareve. Hoti ka thenë se këto raste përpos që konsiderohën më ligj si vepër penale ato paraqesin edhe rreziqe të mëdha për qytetarë. Hoti ju ka bërë apel të gjithë pronareve të deponive të hekurishtave që mos të blejn pjes të cilat vidhen dhe përdorën për përfitime materiale, të kundërten thot se nese gjinden në deponi pjes të tilla do të merren masa, gjithashtu Hoti i ka terhequr vemendjen edhe qytetareve që mos të kryejn vepra të tilla, sepse nese kapën do të konsiderohën se kanë bërë vepër penale. Menagjeri i ndërmarrjes “Pastimi” Muhamer Qela ka ngrit shqetësimin tjetër, ai ka then se ka raste të shpeshta kur qytetarët e pandërgjegjshëm demtojn edhe kontinjeret dhe marrin pjes për t’i shitur. Qela ka shtuar se edhe të disa pronarë lokalesh afariste nuk respektojn vendosjen e kontinjereve. “Shumë pronarë dyqanesh nuk respektojn kontinjeret ku i kemi vendosur, ata (pronar dyqanesh) për t’i ikur pageses simbolike, krijojnë deponi të egra të mbeturinave” ka thenë Qela dhe ka shtuar se shumë më të kujdesshëm tregohën shërbimi i amviseris dhe ekonomive familjare dhe thot se janë edhe në pages më të rregullt, sesa bizneset dhe industritë komerciale.

Drenasi pa ORA-në, ish-kryetari Dibrani paraqet dorëheqjen te kryetari I Komunës së Drenasit

Bekim Dobra

Drenas, 29 korrik - Dega e Partisë Reformiste ORA në Drenas ka nderprer edhe zyrtarisht ditën e martë të gjitha aktivitetet e saja politike në këtë qytet. Në një letër informuese të shkruar nga kryetari i deritanishëm i ORA-së në Drenas, Ismail Dibrani drejtuar strukturave komunale të Drenasit, përkatësisht kryetarit të KK-së Nexhat Demakut është mësuar se Dibrani si i vetmi përfaqësues nga ORA në Asamblen Komunale, asmble e formuar nga zgjedhjet e 17 nentorit, tani e tutje ai do ta ushtroi këtë post si këshilltarë i pamvarur në AK, ndërsa aktiviteti i kësaj “opozite të heshtur” nderpren të gjitha aktivitetet e saj politike dhe shuhet si degë në Drenas. Dega e kësaj partie edhe pse zyrtarisht ditën e martë është marrë vesh se shuhet si parti opozitare, zyra e kësaj partie që nga përfundimi i rezultateve të zgjedhjeve të 17 nentorit është mbyllur dhe nuk ka fonkusionuar, ndërsa aktiviteti i saj nuk është degjuar asnjëher. Kryetari i kësaj dege për tri vite Ismail Dibrani ka paraqit dorëheqjen e paevokueshme së bashku më kryesin e degës dhe është mësuar së shuhët partia në këtë qytet dhe se nuk do të ketë as edhe zyre, që paraprakisht ka nderprer të gjitha aktivitetet e saj në këtë qytet që nga pas zgjedhjet e 17 nentorit. Ish-kryetari i kësaj dege Ismail Dibrani gjatë një bisede ka arsyetuar vendimin për shuarjen e kësaj partie në Drenas. Ai ka thenë se ka angazhime e tij përsonale si dhe është bazuar në rezultatet e “dobeta” siç i çuan ai në zgjedhjet e fundit. “Kam angazhime për studime posdipolmike jashtë vendit, por edhe duke u bazuar në rezultatet e arritura tepër të dobëta në zgjedhjet e fundit, kam marrë vendim që të shuhet dhe t’i përmbyll të gjitha aktivitetet ORA në Drenas” ka thenë shkurt Dibrani. Asambleja komunale ka gjithsejt 31 këshilltarë, 22 janë nga radhet e PDK-së, 3 nga IBQ-ja, 2 nga AAK-ja, ndërsa nga një kanë LDK-ja, AKR-ja, LDD-ja dhe ORA, ku tani përfaqësuesi i kësaj të fundit aktivitetin e tij politik thot se do ta ushtron si këshilltarë i pamvarur. Mirëpo sipas disa burimeve të informuara brenda struktures politike udhëheqese të PDK-së në Drenas merret vesh se, ish-kryetari i degës së ORA-së në këtë qytet, Ismail Dibrani së bashku më kryesin e kësaj dege është në bisedime më partinë monopole në Drenas për fitim të zgjedhjeve që nga pas lufta, për t’u rikthyer në PDK kësaj partie.

Shtëpisë se Mallrave i leshohët leja e rrënimit, prishet më teme

Bekim Dobra

Drernas, 2 shtator - Pronari i Shytëpisë së Mallrave në Drenas ka vazhduar rrënimin e objektit pas më shumë se dy muajsh, vetëm atëher kur i ka plotësuar të gjitha kushtet e parapara nga drejtoria e urbanizmit pasi që kjo e fundit i kishte ndaluar rrënimin atëkohë më arsyen se për rrënim duhet leja sepse është zonë urbanistike. Drejtori i Urbanizmit Liman Krasniqi ka thenë se ne si drejtori i kemi leshuar lejenë e rrënimit pasi që pronari i këtij objekti të blerë nga AKM-ja ka plotësuar të gjitha kushtet e parapara nga drejtoria. “Pronari ka plotësuar të gjitha kushtet e ndertimit në përgjithësi, ka paraqit edhe dokumentin që objekti është liruar nga hipoteka bankare” ka thenë drejtori Krasniqi dhe ka shtuar se kusht tjetër të rrënimit ka plotësuar edhe hudhjen e mbeturinave në deponin legale si dhe ka larguar rrethojat nga trotuari që i kishte vendosur. Krasniqi thot se pronari është vonuar më plotësimin e të gjitha dokumentet e nevojshme për rrënim, mirëpon ka thenë se është hap i mirë pasi një kërkes të tillë e ka paraqitur më shumë se dy muaj dhe tani është kompletuar. Kransiqi ka përkujtuar se pronari nuk ka të drejt të bejë ndërrim të destinacionit të caktuar të atij vendi, pasi që ai lokacion është i destinuar për objekte afariste. Mirëpo këtë pohim të Krasniqit nuk e kishte thenë edhe pronari i kësaj shtëpie, Bajram Gashani, pasi që kishte deklaruar se prona është e tij dhe mund të ndërron qëllimin e objektit. “Une e kam bler pronën nga AKM-ja tani më unë menagjoj më atë pronë dhe jo komuna” kishte thenë Gashani. Krejt kjo mosmarrveshje kishte ardhur kur pronari i ish-Shtëpisë së Mallrave kishte bler më shumë se tri vite këtë objekt nga AKM-ja dhe kishte hasur në mosmarrveshje më ish-pronarët e kësaj toke pasi që prona ku ishte e ndertuar Shtëpia e Mallrave kishte qenë pronë kontestuese në gjykata më ish- pronarët që toka e marrë nuk i ishte kompenzuar, dhe bleresi, firma Al-Trade nga Drenasi në krye me Bajram Gashanin nuk ka qenë në dijeni më problemin në mes të pronareve dhe komunës. Ai, Bajram Gashani para dy muajsh kur kishte filluar të rrenonte objektin ishte marr vesh më ish-pronarët e kësaj toke që të rrënohet objekti dhe kishte thenë se kjo është një fillim i zgjedhjes së atij problemi më ish pronaret. Gashani kishte akuzuar Komunën e Drenasit dhe AKM-në që kishin menagjuar më një pronë kontestuese në gjykata dhe kishte thenë se gjatë procedurës së shitjes nuk i kishin definuar qeshtjen e pronësisë më ish- pronaret që gjatë viteve të 70-ta kur ishte ndertuar ky objekt i ishin marrur tokat dhe nuk i janë kompenzuar sot e asaj dite. Pronari në qershor të këtij viti kishte filluar të rrënonte objektin pa kërkuar leje urbanistike nga komuna, dhe kishte hasur në veshtirësi nga inspektorët dhe policia ku kishin kërkuar nga pronari që të kërkon leje për rrënim, pasi që prona është zonë urbanistike dhe ligji thot se edhe për rrënim duhet pasur leje. Pas hulumtimit të zyrtarëve komunal kishin vertetuar se pronari objektin e kishte pasur hipokek në Raffaissen Bank dhe i kishin kërkuar pronarit lirim nga hipoteka dhe plotësim të gjitha dokumentacioneve të nevojshme për rrënim. Pronari pas dy muajsh ka vertetuar dokumentin nga banka se prona është liruar nga hipoteka dhe kishte plotësuar të gjitha kërkesat e parapara nga drejtoria e Urbanizmit. Drejtori i Urbanizmit Liman Krasniqi ka thenë se pronari ka paraqit planë të sigurisë për rrënim të atij objekti për të mos rrezikuar banorët dhe është duke vazhduar rrënimin sipas kushteve që i janë caktuar nga leja për rrënim, punëkryresi është zotuar se në afatin optimal do të bejë pastrimin e terenit ka thenë Krasniqi.

Jetesa nga mbeturinat, humbin shpresat për një jetë më të mirë

Bekim Dobra

“Koha DITORE”: Drenas, 10 shtator - Përsoni A.D së bashku më gruan dhe fëmijën për qdo ditë shihën duke mbledhur mbeturina (kanaqe) në kontinjer të qytetit për të fituar kafshatën e gojës. A.D. thot se jemi lodhur nga premtimet nga fjalet boshe, ai thot se edhe pse shumë e merzitshme dhe e lodhshme kanë zgjedhur rrugën e detyrimit për të mbijetuar duke kërkuar mbeturina të metalta për t’i shitur. Nuk është e vetmja familja A.G e cila jetesën e siguron nga mbeturinat. Edhe Xhemile Karagja nga Çikatova e Vjetër ekzistencën e siguron nga mbeturinat dhe tregon gjendjen e veshtirë të jetesës. Shkalla e varfërisë në komunën e Drenasit edhe pas 9 viteve të përfundimit të luftës mbetet tejet shqetësuese. Si pasojë e rritjes së numrit të ekonomive familjare, zvoglimi i donacioneve të huaja për ndertim dhe rindërtim ka ndikuar që të rritet numri i kërkuesve për të përfituar asistencën sociale të shtetit. Kërkesat më të mëdhaja për ekzistenc është produkti i miellit. Zyhrije Berbatovci, nga fshati Dobroshefc e cila ka ardhur para Drejtorisë së Shendetësisë dhe Mirëqenies Sociale pasi që ka degjuar se kjo e fundit ndan ndihma të miellit, këtë herë është kthyer duarthat, pasi që nga drejtori ka marrë përgjigjejen se nga gjysma e këtij muaji do të jepen ndihmat e miellit, por i ka premtuar se ajo do të jetë fituese e kësaj ndihme. “Jetoj në një gjendje te mjerueshme, burrin e kam të semur, ka qenë ushtar i UÇK-së askush nuk kujdeset për gjendjen e tij të rendë shendetësore” tregon veshtiresit e jetës Zyhrija dhe vazhdon duke çarë kërkesat e fëmijeve për veshmbathje, që thot se ende kanë mbetur pa mbathje për shkollë, “hyni java e dytë e shkollës, fëmijet ende më kanë mbetur me sandale të verës, po më kërkojn më i ble puma, më qka me i ble kur marrë një social prej 65 eurove” shprehet Zyhrija. Sipas drejtorit Dobra, çdo muajë në Qendrën e Punës Sociale në Drenas ka rritje të numrit të familjeve skamnore që kërkojn asistencen e ndihmës mujore. Ai shprehet së në komunën e Drenasit nga ndihmat sociale mbijetojnë 1.854 familje të cilat janë nga dy kategori. Dobra ka ngrit problemin e kësaj komune edhe qeshtjen e strehimit, ku mbi 200 familje ka thenë se janë të pastreh, ndërsa si raste ekstreme dhe tejët të renda ka ranguar 32 familje, përderisa ka shpreh një optimizën se do të zbutet qeshtja e strehimit sadopak më ngritjen e një ndërtese të banimit social ku ka thenë se do të vendosën 24 familje. Kjo ndërtes do të ngritet në Çikatovë te Re, ndërsa është përkrahur financiarisht nga Ministria e Mireqenies Sociale. “Gjendja e varfërsisë fatkeqesisht në këtë komunë është mjaft evidente, krejt kjo si pasojë e shkatrrimit të luftës së fundit, që shkalla më e lartë në Kosovë e shkatrrimeve ka qenë Drenasi më mbi 85 për qind” ka thenë drejtori Dobra që ka shtuar se përkundër asaj që është bërë një rindertim që nga paslufta gjendja e strehimit ende mbetet shumë shqetësuese. Komuna e Drenasit ka gjithashtu edhe mbi 30 familje që jetojnë në barakat e ndërmarrjes së Feronikelit, ku gjendja e tyre është tejet e veshtirë, të reshurat atmosferike vershojnë barakat e drujta dhe familjaret shpeshher detyrohën edhe të largohën përkohësisht të të afertmit deri sa të largohët uji. Gjendja e punësimit në Drenas është nen mesataren e Kosovës thot drejtori Dobra, ndërsa më rastin e inflacionit ne si drejtori kemi konstatuar se kemi rritje të rasteve që kërkojnë ndihmë emergjente për gjëra elemtentare jetësore siç janë mielli, vaji dhe gjërat tjera ushqimore tregon drejtori Dobra. Edhe pse komuna tregon Dobra nga subvencionet ndan një pjes të mjetëve për këto qellime, nevojat nuk plotësohën as 20 për qind në krahasim më kërkesat. Këmi kërkuar nga donatorë të ndryshëm, nga shoqatat humanitare dhe individet që të ju dilet në dnihmë këtyre kategorive, por një interesim i tillë mungon thot Dobra. Ai ka përmendur si rast specifik ndihmat që ndan shoqata e Islamic Refief-it në Drenas që ka thenë se edhe këtë vit do të ndan ndihma në formë të pakos ushqimore për 400 familje. Gjithashtu ka treguar se nga subvencionet e komunës janë ndihmuar 10 përsona më të holla të cilet vuajn nga semundja kronike, që kryesisht kanë qenë fëmijë. Edhe përgjegjesi i Zyrës Komunale të Punësimit në Drenas, Ragip Dervishi ka ngrit shqetësimin e gjendjes së papunësisë në këtë komunë. Ai ka treguar numrin 12.143 punëkerkues të evidentuar, por ka thenë se ky numër arrin në mbi 25 mijë, por që nuk lajmerohën për një apo tjetër arsye së janë të papunë. Dervishi tregon se më ndermjetësim këtë vit kanë arrit deri më tani të punësojnë 123 punëkërkues që ka thenë se në krahasim më vitet paraprake ka shënuar një rritje numri i punësimit,por ka shtuar se ka shënuar rritje edhe numri i punëkerkuesve.