Saturday, 21 March 2009

Administrat e Drenasit minus 31 punëtorë


Bekim Dobra

Drenas, 1 mars - Më miratimin e rekomnandimeve të Grupit punues ndërqeveritarë për kriteret e madhësisë së administratës komunale, ku sipas organogramit dhe tabelës numërike, Komuna e Drenasit karshi komunave që kanë deri në mbi 50 punëtor plus, Drenasi është minus 31 punëtorë administrativë. Kjo gjë është bërë e ditur me vendimin që ka marrë Komuna e Drenasit nga Qeveria e Republikës së Kosovës, në të cilin është thënë se Drenasi është në mungesë të punëtorëve administrativë për 31 veta. Për zbatimin e këtij vendimi, Qeveria ka ngarkuar Ministrinë e Administrimit dhe Pushtetit Lokal, Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave si dhe atë të Shërbimeve Publike. Mirëpo më gjithë zbatimin e këtij vendimi KK të Drenasit i është rekomanduar që të zbatojë pas 20 muajve. Në bazë të këtij vendimi të firmosur nga kryeministri o Kosovës, Hashim Thaçi, është paraqitur edhe në menyrë tabelare organogrami i pozitave bazë për Komunat e Kosovës. Komunat e Kosovës që kanë më pak se 100 mijë banorë, 1 punonjës administrate do të shërbejë për 780 qytetarë, është thënë ne këtë vendim. Në kalkulimet e pozicionimit të stafit komunal, tabela e skenarit që është paraqitur nga Qeveria e Kosovës më statistika të përgjithshme për Drenasin, janë paraqitur 60 mijë banorë. Kjo gjë nuk duket të jetë ashtu. Në faqën zyrtare të OSBE-së numri i popullatës në Drenas arrin në mbi 75 mijë banorë, dhe në bazë të këtij numri i punonjësve adminstrativë që duhet shtuar arrinë në 40 veta. Zyrtarët komunalë të Drenasit kanë thënë se vendimi i arritur parasheh zbatim decentralizues pas 20 muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij vendimi.

No comments: