Sunday, 22 March 2009

Defektet deknike lënë fëmijët pa çerdhe

Në Drenasin III, prej pesë vitesh, një objekti i arsimit parafillor mbetet jashtë përdorimit

Drejtori i QEAP-së “Ardhmëria”, Nuredin Ibriqi, thotë se objekti i vetëm institucional që ai menaxhon nuk i përmbush kërkesat e shumta, ndërsa çerdhja po shkatërrohet si brenda ashtu edhe jashtë

Bekim Dobra

Drenas, 11 mars - Objekti i çerdhes për fëmijë, i ndërtuar para më shumë se 5 vitësh në Drenasin III ende mbetet jashtë funksionit, ngaqë nuk është pranuar teknikisht, shaku i defekteve. Kjo çerdhe është ndërtuar nga një donacion i jashtëm, ndërsa punimet i ka kryer një firmë vendëse. Pas një viti, në këtë objekt janë bllokuar tubat e kanalizimit dhe si pasjë është dashur të ndërpritet puna në këtë çerdhe. Katër vjet pas ndërtimit, objekti është demoluar brenda dhe jashtë. Drejtori i SHF “Ali Gashi”, Haki Kuliqi, i cili një kohë ka qenë edhe përgjegjës i mirëmbajtjes së këtij objekti, tregon se që nga fillimi i punimeve ua koshte tërhequr vërejtjen strukturave të atëhershme komunale se punimet nuk janë duke u bërë mirë, por tregon se nuk është ndërmarrë asgjë. Kuliqi kujton se pasi që janë përfunduar punimet, KK-ja teknikisht, nuk i koshte pranuar objektin, porse ky vendim ka qenë i vonuar. Tashti objekti nuk i përmbush standardet për të funksionuar si një institucion i edukimit parafillor, pasi që nuk ka të rregulluar nyjat sanitare, kanalizimin dhe është demoluar në masë të madhe. Pamja e jashtme e objektit tregon se është shndërruar në një vend mbeturinash. Çdo gjë që e pengon objektin e SHF-së “Ali Gashi”, dhe vetë nxënësit i hedhin në oborrin e çerdhës. Drejtori Kuliqi thotë se janë dëmtuar edhe dritaret e objektit. Objekti ishte ndërtuar më të vetmin qëllim për të lehtësuar çerdhen e vetme të qytetit që nuk i përmbush kërkesat e banorëve të Drenasit. Këtë e konfirmon edhe drejtori i QEAP-së “Ardhmëria”, në Drenas, Nuredin Ibriqi. Ai thotë se kërkesat janë tejet të mëdha që të vendosën fëmijët e moshës 1- 6 vjeç në këtë institucion të vetëm në qytet, ndërsa mundësit janë të vogla. “Mundesitë tona janë deri në 100 fëmijë të qëndrojnë në këtë objekt, ndërsa kërkesat janë shumë të mëdha, objekti është tejet i vjetëruar që dikur ishte shfrytëzuar si ambulancë shëndetësore”, tregon vështirësitë Ibriqi dhe thotë se disa herë objekti ishte renovuar e përshtatur për të marrë pamjen që ka sot. “Me ndërtimin e një objekti të ri ose zgjerimin e këtij ekzistues do t’i dilnim në ndihmë qytetareve dhe kërkesave të shumta”, thotë Ibriqi. Ndërsa zyrtarët komunalë nuk premtojnë shumë në realizim të shpejtë të funksionimit të objektit ekzistues në Drenasin III. Drejtori i Arsimit, Arsim Mehmeti, thotë se është menduar në zgjidhjen e këtij problemi, por tregon se prioritet i dëritanishëm ka qenë si nga qeveria ashtu edhe nga institucionet lokale rregullimi i shkollave. Ai ka potencuar janë duke shikuar mundësitë përmes donatorëve të jashtëm për të riparuar nyjen sanitare të objektit dhe të gjejnë zgjidhje të shpejt.

No comments: