Saturday, 21 March 2009

Në Drenas u prezentua Plani i veprimit rinor

Bekim Dobra

Drenas, 28 shkurt - Këshilli i veprimit rinor lokal i Drenasit përmes OJQ-së "Zana", të shtunën ka bërë prezentimin e planit për vitin 2009/2010 para nxënësve të shkollës së mesme teknike "Fehmi Lladrovci". Durmish Kurti, anëtar i hartimit të projektit dhe përfaqësues i OJQ-së "Zana", ka thënë se ky projekt ka rëndësi, ngase i bën më aktivë nxënësit dhe të rinjtë e kësaj komune. Përmes këtij projekti janë paraparë edhe fushat ku do të shtrihet aktiviteti rinor i Drenasit. Në arsim, është paraparë rregullimi i ambienteve shkollore, abatimi i reformave, parandalimi i dhunës në shkolla, zbatimi i të drejtave etj. Për të zhvilluar debate, konferenca, punëtori, seminare e fushata, për të gjitha ato që u përmenden, KVRL-ja ka prezentuar dhe ka kërkuar nga Kuvendi Komunal i Drenasit19 mijë e 100 europër ta mbeshtetur aktivitetin e tyre. Mirëpo, gjasat e zbatimit dhe implementimin e këtij plani të përgaditur nga KVRL-ja janë minimale, ngase KK-ja ka miratuar buxhetin për këtë vit dhe janë bërë planifikimet se ku do të shpenzohet buxheti i sivjetmë.

No comments: