Saturday, 21 March 2009

Këshilltaarët komunal ende mbajnë poste të dyfishta




Drenas, 1 mars - Më gjithë vendimin e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal lidhur me mbajtjen e vetëm një posti, nga këshilltarët e Kuvendit Komunal të Drenasit ata ende vazhdojnë t’i mbajn nga dy sosh. Kuvendi Komunal i Drenasit ka 6 këshilltarë që mbajn njëherësh nga dy vende pune, që bien ndesh më vendimin e MAPL-së. Megjithatë MAPL-ja ka marrë vendimin madje me ultimatum për zbatimin e këtij vendimi për një përiudhë të shpejt, zyrtarët komunal të Drenasit nuk e zbatojnë një vendim të tillë. Drejtori i Administratës dhe Përsonelit i Drenasit, Xhemë Binaku, ka thënë se nuk kemi marrë asnjë vendim të tillë deri më tashti. “Në zyra të Kuvendit Komunal nuk kemi marrë asnjë vendim të tillë për tërheqjen e këshilltarëve komunal nga njëri post”, thotë Binaku. Kuvendi Komunal i Drenasit ka gjithsejt 31 këshilltarë, 22 janë nga PDK-ja, 3 nga IBQ-ja, 3 kandidat të pavaruru (2 nga ish-AAK-së dhe një nga ORA), nga një kanë LDK-ja, LDD-ja dhe AKR-ja. Ndërsa nga 6 deputet që ushtrojnë nga dy pozita, 4 janë nga radhet e PDK-së, ndërsa një nga IBQ-ja dhe 1 nga LDD-ja. (B.D)

No comments: