Saturday, 21 March 2009

Gropa midis rruge, rrezikon pjesëmarrësit në qarkullim


Drenas, 1 mars - Kjo grop e hapur në mes të rrugës kryesore të Drenasit ka mrizuar sa ditë pa e penguar askënde. Ndonëse është tejet e rrezikshme dhe pengesë në rrugë , zyrtarët komunal nuk kanë ndërmarrë asgjë për mbulimin e saj pas vjedhjes së kapakut nga përsonat e pandërgjegjshëm. Qytetarët ankohen se ajo është bërë tejet e rrezikshme sidomos natën për automjtet të cilat mund të hasin në të. Ndërsa zyrtarët komunal nuk janë në dijeni për këtë gropë. B.D

No comments: