Sunday, 22 March 2009

Edhe këtë muaj nuk marrin paga 11 punëtorë të pasistemuar

Bekim Dobra

Drenas, 8 mars - Kryetari i Sindikatës së Pavarur të Arsimit në Drenas, hajriz berisha, pas një takimi që ka pasur me kryetarin e Sindikatës së Pavarur të Arsimit në Kosovë, Ali Shabanaj, dhe kryetarin e arsimot fillor, Rrahman Jashari, ka njoftuar se edhe këtë muaj nuk kanë marrë pagat për 5 muaj 11 punëtorë të pasistemuar të dy shkollave të mesme. Drejtori i Arsimit, Arsim Mehmeti, ka informuar sindikalistet mbi terë procesin edukativo-arsimor që zhvillohet në Drenas dhe sipas tij me vendimin e MASHT-it për shtimin e paraleleve, janë punësuar punëtorët dhe të gjithë janë sistemuar sipas rregulloreve. Por MASHT-i buxhetin shtesë, për këta punëtorë edhe pas 5 muajsh nuk e ka lëshuar. Sindikalistet kanë propozuar që nga KK-ja të bëhet një zgjidhje në bashkëpunim më DKA-në dhe kryetarin në mënyrë që KK-ja t'u ndihmojë punëtorëve derisa MASHT-i të bëjë një zgjidhje në mënyrë që punëtorët mos të pesojnë pa të ardhura pa fajin e tyre.

No comments: