Saturday, 7 March 2009

“Handikosi” rrezikon të mbyllet

Shkaku i mosmbështetjes financiare nga qeveria lokale e Drenasit


Menaxheri i Hendikos-it, Behxhet Binaku ka thënë se nga donatoret tjer që kanë përkrahë financimin për vitin 2009 është kusht që edhe KK i Drenasit të merr pjes më 6000 mijë euro, kjo e fundit ende më një përgjigje konrkete

Bekim Dobra

Drenas, 24 janar - Qendra e Rehabilitimit “Hendikos” në Drenas për munges të përkrahjes finanfiare nga qeveria lokale e Drenasit rrezikon të mbyllet. Menaxheri i “Hendikosit” për Drenas, Malishevë dhe Prishtinë, Behxhet Binaku, ka shprehur shqetësimin e tij për shkak të rrezikut të mbylljes së qendrës. Sipas Binakut, për këtë vit janë paraparë 17 mijë euro buxhet në menyrë që kjo qendër të funskionojë. Për ta realizuar këtë buxhet, kjo organizatë ka marrë mbështetjen nga Ministria e Punëve të Jashtme e Finlandës “FIDIDA”, por me kushte që edhe KK-ja të ndajë një shumë mjetesh. “Kusht për të marrë përkrahjen nga “FIDIDA” është që Kuvendi Komunal i Drenasit të ndajë 6.000 mijë eurove për t’i mbuluar shpenzimet e këtij viti”, ka potencuar Binaku. Përveq këtij donatori, Binaku thot se është ofruar edhe një tjetër me kusht. “Save the Children” na ka premtuar 3.250 euro, nese participon në këtë gjë edhe KK-ja”, ka theksuar Binaku. “Ne besojmë në premtimet që i ka dhënë kryetari Demaku”, ka shfaqur shpresën Binaku. Nga ana tjetër, kreu i KK-së, Nexhat Demaku, ka thënë se do të shikojë mundësinë për ta financuar Hendikosin. “Më rritjen e buxhetit për vitin 2009, jemi duke shikuar mundësitë që të kryejmë obligimin tonë ndaj “Hendikosit” dhe besoi se shumë shpejt edhe do të nenshkruajmë një marëveshje bashkëpunimi”, ka thënë Demaku. Në Qendrën e “Hendikosit” në Drenas shërbimet e tyre i kryejnë 1150 persona me aftësi të kufizuara.

No comments: